Problemer med kloakkpumpene i Blindernveien 2

Kloakkpumpene i Blindernveien 2 har stoppet to ganger i desember (6. desember og 16. desember). Det kommer sugebil mandag 17. desember for å renske kummene og utbedre problemet.

Årsaken til at pumpene stoppet i dag 16. desember er at det blir kastet store ting i toalettene som stanser pumpene. Det er funnet vaskefiller, sokker, bind, bleier m.m. i kummene. Ikke bruk toalettet som søppelkasse! Det eneste som skal i do er avføring og papir! Årsaken til problemene nå er ting som har blitt kastet i do i løpet av de siste månedene.

Sameiet har en vedlikeholdsavtalen med Xylem/Fürst. De kommer to ganger i året og inspiserer pumpene og kloakkummene. Siste inspeksjon var i august.

Styret har iverksatt følgende tiltak:

  • Det kommer sugebil mandag 17. desember for å fjerne alle rester som ligger i kummene.
  • Xylem/Fürst skal vurdere om pumpene må skiftes ut, eller om de fortsatt kan brukes.
  • Sinus Elektro kommer for å installere flere alarmer og varslinger.

Dersom du noen gang ser at kloakkalarmen i kjelleren (det er også et lite lys i første etasje over kjellerdøra) lyser må du umiddelbart kontakte styret eller vaktmester. I 2009 kostet en tilsvarende feil på kloakkpumpene 500 000 kr å utbedre, da var det en bleie m.m. som hadde stoppet pumpene.

Vi håper nå intenst at vi får løst problemet med kloakkpumpene før jul!

Styret er glade for at vi er i ferd med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i sameiene. Kloakkpumpeproblemene hadde ikke blitt oppdaget uten den nye vedlikeholdsavtalen med Xylem/Fürst, og problemet hadde sannsynligvis blitt langt mer omfattende dersom vi ikke hadde fått renset kummene tidligere i år.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.