Utbetring av heisane

Det blir gjort arbeid på heisane i både Blindernveien 2 og 4 frå 6. februar 2012:

  • Blindernveien 2: Heisskiva i toppen skal skiftast. Heisen er ute av drift frå måndag 6. februar kl 9 til tysdag 7. februar på føremiddagen (det kan hende at dei klarer å utføre alt arbeidet på måndagen).
    I tillegg  gjennomfører Euroheis vanleg service og utbetringar vi har fått pålegg om frå Heiskontrollen.
  • Blindernveien 4: Heisen kan bli ståande i nokre timar på dagtid frå tysdag 7. februar.
    Euroheis skal gjennomføre vanleg service og utbetringar vi har fått pålegg om frå Heiskontrollen.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.