Baksmell på varmregningen

Forretnigsfører er i ferd med å sammenstille varmeregnskapet. Regningen kommer 4. februar, men styret vil allerede nå gjøre oppmerksom på at de fleste vil få en relativt høy regning.

Varmeregningene vil ligge på mellom 8000 og 25 000 kr per seksjonseier ut over det som allerede er innbetalt à konto.

Styret vil understreke at dette er en helt ekstraordinær baksmell: det vil sannsynligvis ikke komme lignende baksmeller framover. Det har heller ikke vært så store baksmeller tidligere.

Det er tre hovedgrunner til at samtlige seksjonseiere i år får en uvanlig høy baksmell:

  • Varmeprisene fra Hafslund gikk opp 40 prosent i fjor samtidig som forbruket vårt òg har steget kraftig.
  • Kostnadene til nye radiatormålere (ca 1000 kr per seksjon) og nye radiatorventiler (663 kr per ventil) kommer på varmeregningen nå; som tidligere varslet. Det kommer IKKE egen regning fra Rørmontasje for arbeidet.
  • Hafslund har fakturert et høyere a konto-beløp til sameiene enn det som var nødvendig, d.v.s. at de neste varmeavregningene blir lavere enn for denne perioden.

Styret er i ferd med å se på husleiefordelingen p.g.a. nye krav til spesifisering av hva husleia består i. Vi gjør samtidig en gjennomgang av à konto-beløpene til varme, slik at noen får litt høyere månedsutgifter, men slipper slike store baksmeller i framtiden. Enkelte seksjonseiere har i dag svært lave à konto-beløp per måned.

Slik fungerer varmeregnskapet

Det er installert fjernvarmeanlegg fra Hafslund i både Blindernveien 2 og 4. Fjernvarmen brukes til å varme opp forbruksvann (varmtvann i springen) og de vannbårne radiatorene i hver leilighet.

Det er elektroniske målere på både varmtvann og på hver enkelt radiator som måler forbruket i hver enkelt leilighet. Fordelen med varmregnskapet er at alle kun betaler for eget forbruk.

Slik fungerer det:

  • Hver måned betaler du et a-konto beløp via husleien
  • De elektroniske målerne overfører informasjon om forbruk til Ista ukentlig. Målerne overfører bare hvor mye varme du har brukt, ikke kostnadene knyttet til oppvarmingen.
  • En gang i året regnes forbruket sammen, og de faktiske kostnadene fordeles på hver enkelt seksjonseier etter forbruk. Regningen du mottar nå er for sommeren 2010 til sommeren 2011. Fra og med 2012 følger  avregningene kalenderåret.
  • Har du brukt mer enn du har betalt inn a-konto får du en regning med en restanse å betale, har du brukt mindre vil du få penger igjen.

Målerne er levert av Ista, som har ansvar for sammenstillingen av varmeregnskapet i sameiene. Det er forretningsfører som sender ut regningene til hver enkelt seksjonseier.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.