Ventilasjonsrensen er sluttført

Powerclean sluttførte rensingen av ventilasjonsanleggene fredag 10. juni 2011.

Det var noen få seksjonseiere som ikke var hjemme, og heller ikke hadde levert fra seg nøkkel. Styret vil gjøre en vurdering av om dette er så få at det ikke er nødvendig med ytterligere purringer i samarbeid med Powerclean.

Resultatet av rensingen var svært godt. I enkelte av rørene var det opptil 10 cm avleiringer på kanalveggene. Alt av støv og skitt er nå fjernet.

Luftekanal i vaskeriet før rensing Luftekanal etter rensing
Luftekanalene i vaskeriet før rensing Luftekanalene i vaskeriet etter rensing

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.