Utskifting av radiatorkraner

Årsmøtet i sameiene Blindernveien 2 og 4 vedtok 11. april at alle seksjonseiere blir pålagt å skifte radiatorkraner som er eldre enn 10 år. Radiatorkranene er hver enkelt beboers ansvar, men i og med at det har vært så omfattende lekkasjeproblemer i sameiene de siste månedene, har årsmøtet pålagt samtlige seksjonseiere å skifte gamle kraner.

naf radiator

Eksempel på gammel NAF-radiatorkran

Radiatorkranene er det lille hjulet/bryteren som du bruker for å stille temperaturen på radiatoren.

Styret ber om at du svarer på skjemaet nedenfor slik at vi vet hvor mange kraner som skal skiftes ut. Styret må ha informasjon om antall kraner som skal skiftes før vi kan hente inn anbud fra ulike rørleggere. Det vil trolig koste noen hundrelapper per kran som skal skiftes. Dersom noen av seksjonseierne har kontakter som kan skaffe oss gode priser, setter vi stor pris på tips om dette!

Dersom du er usikker på om kranene er eldre enn 10 år eller ikke, anbefaler styret at du skifter kranene. De originale kranene fra 1959 er som regel merket med N A F (rød skrift), men det finnes også andre modeller. Dersom du ikke skifter kraner som er eldre enn 10 år, og det oppstår lekkasjer i tilknytning til disse, vil du selv være ansvarlig for utbedringer i din egen og naboers leiligheter. Det lønner seg altså ikke å «jukse»!

Dersom du har spørsmål kan du kontakte styret.


blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.