Dugnad tysdag 10. mai kl 18

Arbeid som skal gjerast på dugnaden:

  • Male golva i fyrrommet og kjellaren.
  • Rydje i sykkelbodane. Alle må merke syklane sine med namn og årstal før dugnaden. Alle umerka syklar og anna utstyr blir kasta.
  • Anna vanleg dugnadsarbeid (rydje uteområda m.m.)

Styret håpar at så mange som mogleg kan stille på dugnaden!

Dersom du ikkje kan delta, ber vi om at du betaler 500 kr til sameiget.
Eldre bebuarar som ikkje er i stand til å delta har dugnadsfritak, men kan gjerne koke kaffe og bake kake!

Det blir servert pølser m.m. etter dugnaden.

Vel møtt!

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.