Innføring av betaling for tørkeskapene i vaskeriene

Vaskeriene i Blindernveien 2 og 4 går med underskudd, og driften av vaskeriene blir altså subsidiert av sameiene. Styret har som mål at vaskeriene skal være selvfinansierende.

Styret har gått gjennom regnskapene for vaskeriene de siste årene, og ser at de største utgiftspostene er strøm og reparasjoner. Strømkostnadene knytter seg i stor grad til tørkeskapene, som har vært gratis å bruke til nå. Dette har ført til at skapene i en del tilfeller har blitt stående påslått selv om de ikke er i bruk.

Fra og med 13. september 2010 er det innført betaling for bruk av tørkeskapene. Det koster 10 kr for 2 timers tørking. Du bruker automatene på samme måte som for vaskemaskinene. Tørkeskapene er valg 4.

Som regel er det bare én seksjonseier som benytter vaskeriet av gangen. Dersom flere bruker vaskeriet samtidig, må den første som starter tørkeskapet betale. Styret oppfordrer til at brukerne i disse tilfellene prøver å ordne det slik at man betaler annenhver gang. Dersom du ikke har reservert vasketid, er det ikke anledning til å «snike» deg med på andres tørking uten å ha spurt om lov: Vent til vaskeriet er ledig, og betal deretter for egen tørketid.

Styret vil også vente med utskifting av utslitte vaskemaskiner (dette gjelder bl.a. en defekt maskin i Blindernveien 2) til sameiermøtet neste år har vedtatt hvordan vaskeriene skal finansieres.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.