Gårdpass tek over snøbrøytinga

Området som blir brøyta er markert med raudt.

Firmaet Hernes sa svært uventa opp avtalen sameiga har hatt om snøbrøyting og feiing, og styret har difor inngått ny avtale med firmaet Gårdpass.

Gårdpass utførte vaktmeistertenester for sameiga tidlegare. Styret har signert ei eittårig avtale med dei om snøbrøyting, som kan forlengjast dersom vi er nøgde med tenestene.

Gårdpass skal utføre:

  • Maskinell snøbrøyting uoppfordra ved snøfall over 5 cm.
  • Snøbrøyting alle dagar frå 1. november til 15. april. Brøytinga skal skje før kl 6 dersom det er mogleg.
  • Snøen blir hauga på områda våre (enden av parkeringsplassane).
  • Maskinell strøing når det trengst.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.