Radiatorer og varmtvann

Det er installert fjernvarmeanlegg fra Hafslund i både Blindernveien 2 og 4. Fjernvarmen brukes til å varme opp forbruksvann (varmtvann i springen) og de vannbårne radiatorene i hver leilighet.

Det er elektroniske målere på både varmtvann og på hver enkelt radiator som måler forbruket i hver enkelt leilighet. Fordelen med varmregnskapet er at alle kun betaler for eget forbruk.

Slik fungerer det:

  • Hver måned betaler du et a-konto beløp via husleien
  • De elektroniske målerne overfører informasjon om forbruk til Ista ukentlig. Målerne overfører bare hvor mye varme du har brukt, ikke kostnadene knyttet til oppvarmingen.
  • En gang i året regnes forbruket sammen, og de faktiske kostnadene fordeles på hver enkelt seksjonseier etter forbruk. Avregningene følger kalenderåret, regningen får du i april/mai.
  • Har du brukt mer enn du har betalt inn a-konto får du en regning med en restanse å betale, har du brukt mindre vil du få penger igjen.

Målerne er levert av Ista, som har ansvar for sammenstillingen av varmeregnskapet i sameiene. Det er forretningsfører som sender ut regningene til hver enkelt seksjonseier. Varmemålerne ble skiftet i 2011.

Temperaturregulering

Temperaturen i radiatorene styres på to måter:

  • Det er en sentral termostat som justerer temperaturen på radiatorvannet i hele huset i takt med utetemperaturen. Når det er kaldt ute blir vannet i radiatorsystemet varmere.
  • På hver enkelt radiator er det i tillegg en egen termostat som gjør at den enkelte kan styre temperaturen i hvert rom.

Noen beboere har spurt om hvorfor det er sentral regulering av temperaturen i tillegg til termostatene på hver radiator. Svaret er ganske enkelt: Det forsvinner så mye varme i rørene på vei fram til radiatorene at vi ville fått uforholdsmessig store kostnader uten sentral regulering i tillegg til hver enkelt termostat.

Du bestemmer selv hvor mye du vil betale hver måned

Hver enkelt seksjonseier avgjør selv hvor mye han/hun vil betale i a konto-beløp per måned. Det er fornuftig å betale mellom 900 og 1200 kr per måned, avhengig av hvor mye varme og varmtvann man bruker.

Dersom du betaler inn en lav sum per måned og har et normalt forbruk vil du få en baksmell når varmeregnskapet gjøres opp. Dersom du betaler en høy sum og har et normalt forbruk vil du få tilbake penger. Valget er ditt!

Ta kontakt med forretningsfører dersom du ønsker å endre beløpet ditt.

Fyringssesong

Radiatorene blir vanligvis slått på 1. oktober og slått av 1. mai.

Slik kan du spare penger

Man kan fint ha en behagelig temperatur innendørs uten at det skal være kostbart.

Tett vinduene og luft riktig – ikke fyr for kråka!

Det koster varme å ha vinduer stående åpne eller bare på gløtt. Hold vinduene lukket når du bruker varme. Lufting bør skje raskt (2-3 minutter) og effektivt.

Gå over vinduene dine og sjekk at de er tette (hold et stearinlys ved siden av vinduskarmen, og se om det blafrer). Hvis de ikke er tette bør du få nye tetningslister, de kan kjøpes i alle jernvarebutikker. Dersom vinduene er gamle, bør du vurdere å skifte dem.

Du vil bruke mindre varme ved å ha alle radiatorene på lav effekt enn ved å ha noen få radiatorer på full effekt. Ikke slå av noen radiatorer helt – skru dem heller ned noen hakk.

Senk temperaturen

Ved å senke innetemperaturen med én grad minsker du energiforbruket med minst 5 prosent. For de fleste er 18-21 graders temperatur den riktige romtemperatur på dagtid.

Om natten ønsker kroppen noe svalere temperaturer Ved å ha 16-18 grader på soverommet vil du sove bedre og bruke mindre varme.

Tenk på varmen når du reiser bort

Når hjemmet skal stå tomt i noe lengre tid, er den ideelle temperaturen 15 grader – uansett årstid.

Ikke la noen rom være helt kalde. Det kan gi fuktproblemer og kan gjøre det vanskelig å holde varmen i de tilståtende rommene. Hold minimum 15 grader i rom du ikke benytter og hold døren lukket til disse rom.

Vedlikehold radiatorene!

Radiatorene er hver enkelt seksjonseiers ansvar.

Dersom du har gammeldagse radiatorkraner bør du vurdere å bytte dem ut med mer moderne termostatventiler. Erfaringen viser at varmekostnadene kan senkes med opp til 8% ved hjelp av nye termostatregulatorer. Gamle kraner er ofte utette og slipper igjennom varme til en radiator du trodde var avslått. Radiatoren kan kjennes kald ut, men varmen registreres av måleren – som er vesentlig mer følsom enn hånden.

Publisert 27.1.2011 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 5.1.2016 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.