TV og internett

Sameiene har kollektiv (felles) avtale om internett og TV fra Get.

Avtalen ble inngått i september 2015.

TV

Vi har avtale om digital HD-TV fra Get. Beboerne kan velge om de ønsker boks med eller uten opptaksfunksjon.

Du kan bestille utvidelser i kanalpakkene direkte fra Get.

Dersom Get spør om kundenummer er det seksjonseierens private kundenummer de spør etter (dette står på fakturaen du får fra Get).

Internett

Alle beboerne har tilgang til 20/10 mbit forbindelse som betales over fellesutgiftene. Du får utdelt modem fra Get. Dersom du har problem med modemet må du kontakte Get.

Dersom du ønsker raskere forbindelse kan du bestille dette direkte fra Get. Du trenger ikke kontakte styret.

Publisert 29.9.2010 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 15.9.2015 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.