Parkering

Det er ikke faste parkeringsplasser i sameiene, men «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder. Det er vanligvis nok parkeringsplasser til alle beboerne, men av og til må man bruke gateparkering i Blindernveien eller Wilhelm Færdens gate.

Antall parkerte biler på sameienes parkeringsplasser har økt de siste årene, og årsmøtet i 2016 vedtok derfor nye parkeringsrutiner (se nedenfor). Det er ikke tillatt å leie ut parkeringsplasser.

Sameiene har parkeringsplasser utenfor Blindernveien 2 (ved bjørketrærne) og utenfor Blindernveien 4. 

Årsmøtet i 2016 fattet vedtak om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov».

Det er nå to typer gyldige parkeringsbevis på sameienes parkeringsplasser:

  • Parkeringskort (ett per seksjon). Disse fås utdelt i forbindelse med sameiets årsmøte. Kortene fornyes årlig.
  • Midlertidig parkeringstillatelse som styret utsteder til håndverkere som skal utføre arbeid for sameiene. Andre får ikke utstedt slike midlertidige tillatelser.

Vi gjør oppmerksom på at P-Service har avtale om parkeringskontroll med sameiene. De vokter parkeringsområdene våre meget nøye (hele døgnet, alle dager – også i helgene) og tauer bort uvedkommende biler etter kort tid. Ved behov for «hvitlisting» av kjøretøy, f.eks. i forbindelse med besøk fra håndverkere – ta kontakt med P-service. NB: Det er ikke lov å parkere foran inngangsdørene – det er kun lov med kortvarig på- og avlessing. Dette gjelder også håndverkere. 

Det er mulig i leie garasjer i nærområdet, bl.a. i Blindernveien 7 (enkelte seksjonseiere leier plasser her). Det er også mulig å kjøpe garasjeplass i Marienlyst Garasjer (under Shell). Styret kan ikke bistå med garasjeleie eller -kjøp.

Parkeringsplassene skal kun brukes til «hverdagsparkering». Hensetting av kjøretøyer over lengre tid er ikke tillatt, selv med gyldig parkeringsbevis. 

Publisert 6.5.2010 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 21.4.2022 av Ola Nordal.

blindernveien.no ble sist oppdatert 9.4.2022.