Parkering

Det er ikke faste parkeringsplasser i sameiene, men «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder. Det er vanligvis nok parkeringsplasser til alle beboerne, men av og til må man bruke gateparkering i Blindernveien eller Wilhelm Færdens gate.

Antall parkerte biler på sameienes parkeringsplasser har økt de siste årene, og årsmøtet i 2016 vedtok derfor nye parkeringsrutiner (se nedenfor). Det er ikke tillatt å leie ut parkeringsplasser.

Sameiene har parkeringsplasser utenfor Blindernveien 2 (ved bjørketrærne) og utenfor Blindernveien 4. Vær oppmerksom på at vi ikke disponerer den nederste parkeringsplassen mot Halvor Blinderns plass (eid av SiO, skiltet med Europark).

Årsmøtet i 2016 fattet vedtak om å innføre nye parkeringsrutiner for sameiet: «Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov».

Vedtaket innebærer at nåværende parkeringsoblater (som er gule og festet i bilvinduet) og gjesteparkeringskort opphører fra 1. juli 2016. Nye parkeringskort gjelder fra 1. juni 2016.

Det er nå to typer gyldige parkeringsbevis på sameienes parkeringsplasser:

  • Parkeringskort (ett per seksjon). Disse  fås utdelt ved personlig oppmøte hos Anine Terland, styreleder. Kortene fornyes årlig.
  • Midlertidig parkeringstillatelse som styret utsteder til håndverkere som skal utføre arbeid for sameiene. Andre får ikke utstedt slike midlertidige tillatelser.

Vi gjør oppmerksom på  at Oslo Parkeringsservice har avtale om parkeringskontroll med sameiene. De vokter parkeringsområdene våre meget nøye (hele døgnet, alle ukedager) og tauer bort uvedkommende biler etter kort tid.

Det er mulig i leie garasjer i nærområdet, bl.a. i Blindernveien 7 (enkelte seksjonseiere leier plasser her). Det er også mulig å kjøpe garasjeplass i Marienlyst Garasjer (under Shell). Styret kan ikke bistå med garasjeleie eller -kjøp.

Publisert 6.5.2010 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 27.6.2016 av Anine Terland.

Share Button

blindernveien.no ble sist oppdatert 3.3.2019.