Info for nye seksjonseiere og leietakere

Sameiene Blindernveien 2 og 4 ligger ved Marienlystparken i Oslo

Blindernveien 2 Blindernveien 4 Marienlystparken Marienlyst skole og Blindernveien skole

Velkommen til Sameiet Blindernveien 2 og 4!

Du finner nyttig informasjon om seksjonen din i oversikten over seksjonsnummer, bolignummer, ringeklokke, areal og målernummer for strøm. Se eventuelt også plantegninger o.l.

Nye seksjonseiere skal få tilsendt et ark med seksjonsnummer, andelsbrøk, areal m.m.  sammen med de første husleiegiroene. Kontakt forretningsfører om du ikke har fått dette arket.

Nøkler

Du må overta alle nøkler fra forrige seksjonseier/leietaker. Dersom du trenger flere kopier, se sidene om nøkler.

Skilt til slusedør

Navneskilt til slusedør (slusene er det lille rommet mellom trapperommet og entrédøra di) bestilles skriftlig hos KABA MøllerUndall, avd. Hemer, Thereses gate 14 B, 0452 Oslo, Tlf 23 20 31 30. Epost: hemer@mu.no

Leietakere må ikke nødvendigvis endre skiltene på slusedørene, se sidene om navneskilt.

Postkasseskilt i Blindernveien 2

Navneskilt til postkasse bestilles skriftlig hos Servicegruppen, Møllervegen 6, 2008 Tangen. E-post skilt@servicegruppen.no

Postkasseskilt i Blindernveien 4

Navneskilt til postkasse bestilles skriftlig hos Møller Undall, avd. Hemer, Thereses gate 14 B, 0452 Oslo, Tlf 23 20 31 30. Epost: firmapost@kaba.no

Postkasseskilt kan man også få fra Posten (Flyttehjelpen). Dette er gratis hvis man bestiller i forbindelse med omadressering. Bestill den største skilttypen Posten har.

Nytt navn på utendørs ringeklokkeskilt i første etasje

Send en melding til styret via Kontakt-sida.

Fellesvaskeriet

For å benytte fellesvaskeriet må du kjøpe vaskekort.

Parkeringskort

Parkeringskort utstedes og fornyes årlig til hver seksjon. Det fås ved å kontakte styret. Se mer info på parkeringssidene.

Ved skifte av eier eller leietaker må kortet overtas av tidligere eier. Du får bot om du bruker gamle kort. 

Strøm

Hafslund skal ha melding om alle eierskifter. Send inn slik melding sammen med selger, slik at dere er enige om målerstanden.

Oversikt over målernummere.

Skal du leie ut?

Husk at du må sende skriftlig søknad om utleie!

Ikke kast søppel i do!

Kloakksystemet tåler ikke noe annet enn dopapir og avføring. Ikke kast q-tips, kjøkkentørkepapir, lo fra tørketrommel, søppel eller andre ting i do. Les mer om vann og kloakk.

Forsikring

Sameiets eiendommer er forsikret gjennom Obos med forsikringsavtalenr: 2016 13473 1 1. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i en leilighet må beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes primært til styreleder som melder til forvaltningskonsulent eller direkte til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet er innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Publisert 25.3.2009 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 31.12.2016 av Anine Terland.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.