Nøkler og låser

Det er flere ulike nøkkelsystemer i sameiene:

  • Systemnøkkel for inngangsdør i første etasje, sykkelbod, hagerom, kjellerdør, dør til matbodrom i kjeller, vaskeridør: Hver leilighet fikk opprinnelig tre nøkler. Dersom du ønsker å bestille flere nøkler, må du ta kontakt med styret og begrunne hvorfor du trenger flere sett. Nøklene koster noen hundre kroner.
  • Entrédør til hver enkelt leilighet: Hver leilighet fikk tre nøkler i forbindelse med montering av nye dører. Hver seksjonseier er selv ansvarlig for sin egen entrédør og nøkkelen til denne, og styret har ikke kopi av nøklene eller anledning til å lage kopier. Dersom du har mistet nøklene må du med andre ord få en låsesmed til å hjelpe deg.
  • Postkassene: Hver leilighet har fått to postkassenøkler. Styret har ingen kopier av disse. Dersom nøklene er borte eller låsen er ødelagt kan firmaene som lager postkasseskilt til oss hjelpe til med å skaffe ny lås/nøkler.
  • Sikringsskapene i oppgangene: Dette er standard sikringsskapnøkler som du kan få kjøpt på f.eks. Jernia (kjøp den lange typen).
  • Søppelsjaktene: Dette er standard søppelsjaktnøkler som du kan få kjøpt på f.eks. Jernia.
  • Vaskeritavla: For å benytte fellesvaskeriet må du ha lås til reservasjonstavla. Roderik-Jako tlf 22 80 62 00 formidler kort, nøkler og låser.
  • Bodene i kjelleren. Hver seksjon har én kjellerbod og én matbod i kjelleren. Dette er vanlige hengelåser. Styret har ikke kopi av nøkler.
  • Frysere i kjelleren i Blindernveien 4: Hver leilighet er selv ansvarlig for sin egen fryseboks og nøklene til disse. Styret har ikke kopier av nøklene.

I tillegg finnes det ulike andre typer nøkler til fyrrom, søppelrom o.s.v. De fleste av disse nøklene er systemnøkler som disponeres av styret og vaktmester.

Publisert 15.11.2010 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 7.5.2013 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.