Forsikring

Sameiets eiendommer er forsikret gjennom Obos (Tryg Forsikring) med forsikringsavtalenr: 6647985. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i en leilighet må beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styreleder som melder til forvaltningskonsulent eller direkte til forsikringsavdelingen i OBOS. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet er innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Publisert 24.2.2022 av Ola Nordal.
Sist oppdatert 24.2.2022 av Ola Nordal.

blindernveien.no ble sist oppdatert 2.2.2022.