Avfall og kildesortering

poseOslo kommune har innført kildesortering gradvis i hele byen. I Blindernveien 2 og 4 ble kildesorteringen innført i januar 2010.

Avfall du skal kaste i søppelsjakta

Husk at hver pose skal lukkes med doble knuter, det er stor fallhøyde i søppelsjaktene våre!

Sorter slik:

 • Matavfall skal i grønne poser: Matrester generelt, slik som skall, skrell, skrotter, teposer, tørkepapir og bein. Ikke kast planterester, hageavfall, kattesand, bleier og emballasje tilgriset av matavfall. Dette skal i restavfallet.
 • Plastemballasje skal i blå poser: Flasker (uten pant), kanner, folie, poser, sekker, begre, kopper, bokser, blomsterpotter og isopor. All plastemballasje skal være ren og tørr når den legges i posen. Ikke kast tilgriset emballasje, bestikk, leker, klær og sko av plast og andre plastprodukter, dette skal i restavfallet.
 • Restavfall skal i vrengte vanlige bæreposer (helst hvite, ikke blå eller grønn farge): Det som blir igjen etter at du har sortert det du kan. Er du i tvil om sorteringen, skal du legge avfallet i posen for restavfall eller ringe RENs kundeservice tlf 02180 for mer informasjon.

Last ned Oslo kommunes sorteringsguide eller les mer på Renovasjonsetatens nettsider.

Avfall du skal kaste andre steder enn i søppelsjakta

 • Aviser, blader og annet papir: Papircontainere er oppstilt ved begge blokkene og tømmes ukentlig. Her kan du kaste aviser, blader, julepapir, reklame, konvolutter, kopipapir, papp og kartonger for juice, melk, refill og frossenmat (fri for matrester). Det har ingen betydning om papiret er belagt med aluminiumsfolie, plast eller har plastkork. Dette skilles maskinelt.
 • Glass- og metallemballasje: Det er oppstilt glasscontainere flere steder i nærmeste omegn, den nærmeste er i Wilhelm Færdens gate. Kast rengjort glass og metall i disse beholderne, ikke keramikk.
 • Klær: Frelsesarmeen har container for brukte klær på Adamstua.
 • Storsøppel som møbler, byggeavfall, juletrær med mer: Du må selv transportere dette til en av kommunens stasjoner (se nedenfor). Må under ingen omstendigheter lagres i fellesarealene. Slikt avfall vil bli kjørt bort for eiers regning.
 • Containere: Det kommer container én eller to ganger i året, i forbindelse med dugnader.

NB! Farlig avfall som løsemidler, malingsrester, brannslukningapparat etc må IKKE kastes i containere eller søppelsjakter. Dette må du selv levere inn som spesialavfall.

Oslo kommunes gjenbruksstasjoner

Gjenbruksstasjoner (tar i mot all slags avfall fra privatpersoner):

 • Haraldrud gjenbruksstasjon, Haraldrudveien 18.
 • Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien 1

Minigjenbruksstasjoner (for mindre avfall):

 • Pilestredet park, Stensberggata 20
 • Bentsehjørnet, Bentsebrugata 11 c
 • Grefsen, Kapellveien 118
 • Sofienbergparken, Helgesens gate 56

Åpningstider og informasjon: www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

Publisert 7.12.2010 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 24.4.2021 av Ola Nordal.

blindernveien.no ble sist oppdatert 24.4.2021.