Trolig ikke innglassing av toppbalkongene

Det har vært snakket om å glasse inn balkongene i treromsleilighetene i 11. etasje i flere år. Disse balkongene har en utforming som har ført til gjentatte lekkasjer og lignende problemer helt fra byggene ble oppført i 1959.

Balkongene er sameienes ansvar, fordi de regnes som en del av det felles taket. Balkongene har påført sameiene svært store kostnader gjennom flere år.

Byggekomitéen hadde møte med disse fire seksjonseierne i 11. etasje før sommeren for å diskutere mulig innglassing. Én av seksjonseierne var svært positiv til innglassing, én var lunken og to var til dels svært skeptiske. I ettertid har også Byantikvaren vært svært skeptisk til en eventuell innglassing.

Byggekomitéen har derfor lagt innglassingplanene foreløpig på is, og har bedt OBOS Prosjekt vurdere om vi kan støpe ned varmekabler i disse balkongene i stedet. Dette kan trolig løse lekkasjeproblemene, og vil også smelte snø og is om vinteren; i tillegg er det trolig en billigere løsning enn innglassing.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.