Tilbudsgrunnlaget for fasaderehabiliteringen er sendt ut

Fasadene i Blindernveien 2 og 4 skal rehabiliteres i 2014, slik årsmøtet har vedtatt. Tilbudsgrunnlaget for rehabiliteringen er nå sendt ut til et utvalg aktuelle entreprenører.

Fasaderehabiliteringen har vært planlagt i flere år. Fasaden skal etterisoleres utvendig, alle vinduer skal skiftes og taket vil bli etterisolert og få nytt dekke.

OBOS Prosjekt er valg som prosjektleder for rehabiliteringen. De har nå ferdigstilt tilbudsgrunnlag og sendt dette ut til aktuelle entreprenører. Tilbudsgrunnlaget beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres, slik at vi får tilbud som kan sammenlignes. Byggekomitéen og styret har gått svært grundig gjennom tilbudsgrunnlaget, og har i tillegg fått hjelp fra flere seksjonseiere til å kvalitetssikre det.

Fristen for å levere anbud er 11. november. Vi regner med å ha valgt entreprenør og ha avsluttet forhandlingene før jul. OBOS Prosjekt vil bistå i utvelgelsen, og er ansvarlig for kvalitetssikring og kontroll av tilbudene og entreprenøren.

Fasaden vil bli bevart

Blindernveien 2 og 4 ble ført opp på Byantikvarens gule liste før sommeren. Byggekomitéen hadde møte med Byantikvaren i september for å diskutere rehabiliteringen. De var svært positive til alle de planlagte tiltakene, med unntak for innglassing av toppbalkongene (se nedenfor).

Byggekomitéen og Jan Lindahl fra OBOS Prosjekt la fram planene våre, og vi fikk gode tilbakemeldinger om:

  • Selve fasaderehabiliteringen med etterisolering. Blå/grå flater vil beholde samme utseende som i dag (men noe mørkere blåfarge). «Rillene» på de grå fasadene vil bli videreført. Skiferen nederst på veggene vil bli videreført.
  • Vinduer: Byantikvaren var svært positiv til at alle vinduene ble skiftet samtidig, slik at man sikrer et helhetlig inntrykk. Vinduene vil flyttes ut samtidig som veggen blir etterisolert, slik at fasaden framstår noenlunde lik. Skiferen som er under vinduene i dag vil bli skiftet ut med ny skifer. Alle vinduer vil få metallbeslag på oversiden; i dag har mange vinduer dette, men enkelte mangler.
  • Ventiler: Alle ventiler vil bli skiftet og flyttet ut. De nye ventilene vil være laget av metall og ha samme farge som veggen.
  • Tak: Taket vil også bli etterisolert. Alle beslag vil bli skiftet til en tilsvarende type som i dag.

 

Se også:
Trolig ikke innglassing av toppbalkongene
Søkt om omregulering av vaskeriene

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.