Referat fra byggemøte 6

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 7. mai. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Status

Thorendahl er ferdige med maling av alle balkonggulvene. Listverk, rammen rundt gulvet og det siste finarbeidet på veggene blir gjort etter at vinduene er satt inn.

Stillasene rundt Blindernveien 4 er så vidt på vei opp. Selve arbeidet rundt B4 vil starte om ca to uker.

B2: IKKE BRUK BALKONGENE!

Det er viktig at ingen bruker balkongene i Blindernveien 2.

Det er helt ok å lufte, men man kan ikke sette ut møbler e.l. før oppussingen er ferdig og stillasene er fjernet.

Det er ikke lov til å oppholde seg på balkongene under rehabiliteringen – de er en del av en byggeplass.

Rengjøring av ventiler

Byggekomitéen har fått spørsmål om rengjøring av ventilene.

Alle ventiler i B2 har blitt støvsugd, det samme vil skje i B4 etter hvert.

Noen få fireromsleiligheter har originale ventilasjonskanaler som går gjennom stua og inn i kjøkkenskapene. Thorendahl tar en ekstra sjekk av disse kanalene før de nye ventilristene blir montert.

Vannskade og råte i taket i B4

Det er avdekket råte og vannskader i taket i Blindernveien 4.

Vi har ikke full oversikt over omfanget, men deler av undertaket og isolasjonen må sannsynligvis skiftes.

Dette vil trolig ikke føre til veldig store kostnader.

Økonomi

Det har kommet noen ekstra kostnader: Isolering av grunnmur, råte i tak, deponering av vinduer med klorparafiner m.m.

Andre kostnader har blitt redusert: Bl.a. er kostnader til isolering av tak blitt redusert, og vi har også fått noe reduserte kostnader til dører.

Samlet ligger rehabiliteringen fremdeles innenfor 20 millioner kr, det ser ikke ut til at vi vil trenge å bruke sikkerhetsmarginen som lå inne i budsjettene som ble vedtatt av årsmøtet.

Styret har forhandlet om lån med en rekke banker (Nordea, Husbanken, Protector, DNB, OBOS m.fl.). Rente- og lånebetingelsene var best hos OBOS Bank, og styret har derfor vedtatt å ta opp lån hos dem.

Vi kommer med en mer detaljert økonomioppsummering etter at rehabiliteringen i B2 er avsluttet.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.