B2: Pussing av fasadene de neste lørdagene

Thorendahl har bedt om å få jobbe med pussing av fasadene i Blindernveien 2 de to neste lørdagene, 28. juni og 5. juli.

Byggekomiteen har sagt ja til dette. Arbeidene er ikke støyende, og vi regner med at alle ønsker at vi skal bli ferdige med rehabiliteringen så raskt som mulig!

Arbeidene vil skje mellom 9 og 16.

Blindernveien 4 blir ikke berørt.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.