Sameiga er no heilt gjeldfrie!

Sameiga er no kvitt all gamal gjeld etter dei ekstraordinære innbetalingane 1. juli.

Årsmøtet i år vedtok å krevje inn 1,1 mill. kroner per sameige for å betale ned gamal gjeld, slik at vi kan byrje spare pengar til fasadeoppussing i 2014.

I Blindernveien 2 vart det fyrst betalt 1,2 mill. på lånet i juli og dei siste 0,5 mill. vart betalt ned i august.

I Blindernveien 4  vart heile lånet på 1,6 mill. kr betalt ned i juli.

Summane som tidlegare vart brukt for å betale renter og avdrag vil no bli sett av til vedlikehaldsfond.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.