Hva må du gjøre før vinduene skal skiftes?

DV Entreprenør AS skal skifte alle vinduer i blokkene våre. De legger informasjon om tidspunkt m.m. i postkassa til hver enkelt. Her er en oversikt over hva hver enkelt må gjøre før vinduene skal skiftes.

Lista over tidspunkt vil også bli publisert på nettsidene når den er klar.

DV Entreprenør møter opp i hver leilighet mellom kl 7 og 8. Det vil bli tatt en rask gjennomgang med hver enkelt beboer for å sjekke at det er tilfredsstillende ryddet etc.

Utskiftingen vil normalt ta én hel dag. Beboer kan selv velge om han/hun overleverer en nøkkel til vindusmontøren eller om han/hun ønsker å være til stede under utskiftingen. Nøkler som blir utlevert legges i beboerens postkasse etter endt utskifting.

Beboeren må selv rydde/flytte møbler slik at det blir god tilgjenglighet rundt vinduene som skal byttes.

Beboeren må selv dekke til gulv og møbler i den utstrekning beboeren selv ønsker. Det blir delt ut plast for tildekking. Bokhyller og møbler bør dekkes til – det vil bli noe støv og møkk i forbindelse med utskiftingen. Ved tildekking av gulv sørg for at det ikke er glatt å gå på. Snekkerne kommer i tillegg selv til å dekke til gulvet rett under vinduene som skal skiftes.

Beboeren må selv demontere gardiner/gardinoppheng/persienner/fester/annet som eventuelt sitter i veien for vindusutskiftingen. Beboeren må selv montere dette opp igjen.

Balkongene må ryddes rundt dør/vindu, da vindusmontøren trenger plassen for de utvendige arbeidene..

Snekkerne feier opp etter seg og fjerner søppel. Det vil ikke bli utført vask av leilighetene.

Eventuell avtale med nøkler som ønskes utlevert på forhånd kan gjøres direkte med snekkerne. Ring i så fall Kim Pedersen på mob. 476 47 501.

Etter endt utskifting legger snekkerne igjen et kontrollskjema i leiligheten. Dette fylles ut av beboer og legges i en egen postkasse. Plasseringen av  postkasse er angitt på kontrollskjemaet.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.