Hvordan finansiere rehabiliteringen?

Styret og byggekomitéen har fått innspill fra enkelte seksjonseiere som ikke ønsker at det skal kreves inn ekstraordinære innbetalinger i år, men som heller vil øke fellesutgiftene.

Oppdatering 3. februar: Styret har fått forslag om en delt modell: Altså å kreve inn et lavere ekstraordinært beløp + å heve fellesutgiftene noe. Dette er nå lagt inn som alternativ 2. Forslagene vil bli lagt fram for årsmøtet. Tusen takk for mange gode innspill!

Den opprinnelige planen (vedtatt av årsmøtet i fjor) var å kreve inn ca 1,5 mill. kr i ekstraordinære innbetalinger per sameie.

Styret og byggekomitéen ønsker innspill fra seksjonseierne før årsmøtet for å kunne lage best mulig sakspapir med svar på «alle» spørsmål. Dersom du har forslag om andre finansieringsmåter tar vi også i mot dette med takk! Du kan laste ned de detaljerte budsjettene vi jobber med (oppdateres kontinuerlig).

På årsmøtet kommer styret  til å legge fram tre ulike forslag til hvordan fasaderehabiliteringen kan finansieres:

 1. Stor ekstraordinær innbetaling i 2014
 2. Liten ekstraordinær innbetaling i 2014 og 2015 + øke fellesutgiftene noe
 3. Øke fellesutgiftene permanent

Vær oppmerksom på at tallene nedenfor IKKE er endelige. De kan endre seg fram til årsmøtepapirene blir sendt ut.

1. Ekstraordinær innbetaling i 2014

Fordel: Gir oss raskt penger på bok, en oversiktlig økonomi og vi unngår store lån. Fellesutgftene holdes som i dag.
Ulempe: Store kostnader for hver enkelt seksjonseier.

 • Blindernveien 2:  37 000 kr for fireroms, 32 000 for treroms.
 • Blindernveien 4: 33 000 kr for fireroms, 29 000 for treroms.

2. Lavere ekstraordinær innbetalinger i 2014 og 2015 + lav heving av felleskostnadene

Fordel: Sprer kostnadene for hver seksjonseier over to år. Sameiene får like lån og identisk økonomi (stor fordel hvis vi senere skulle ønske å slå sammen sameiene).
Ulempe: Svak økning av felleskostnadene. Mer uoversiktlig økonomi.

 • Blindernveien 2:
  15 200 kr i ekstraordinær innbetaling for fireroms i 2014 + samme i 2015.
  13 200 kr i ekstraordinær innbetaling for treroms i 2014 + samme i 2015.
  Ca 100 kr økning i fellesutgiftene per måned.
 • Blindernveien 4:
  7600 kr i ekstraordinær innbetaling for fireroms i 2014 + samme i 2015.
  6600 kr i ekstraordinær innbetaling for treroms i 2014 + samme i 2015.
  Ca 100 kr økning i fellesutgiftene per måned.

3. Øke fellesutgiftene permanent

Fordel: Sprer kostnadene utover. Oversiktlig økonomi.
Ulempe: Kan gå ut over markedsverdiene til leilighetene, fellesutgiftene våre er allerede relativt høye.

Vi har ikke fått regnet ut endelig hva økningen vil bli (alle fellesutgiftene må kalkuleres på nytt), men det er snakk om ca 200 kr mer i måneden for alle seksjonene.


Send dine innspill til styret

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.