Ettårsbefaring 11. november

Det er ettårsbefaring for fasaderehabiliteringen 11. november. Alle reklamasjoner og krav fra seksjonseierne må være meldt inn innen 31. august.

I avtalen mellom sameiene og Thorendahl ble det avtalt en ettårsbefaring av byggene våre 11. november.

Formålet med befaringen er å kontrollere at alle arbeidene har blitt skikkelig utført + å gå gjennom klager fra seksjonseierne.

Dersom du mener at det er feil eller mangler ved vinduene, dørene, fasadene eller noen av de andre arbeidene Thorendahl (m/ underleverandører) utførte for oss må du melde fra til styret innen 31. august kl 23:59. 

Dersom du ikke melder fra om kjente feil/mangler innen fristen vil du kunne få problemer med å klage å disse senere. Uoppdagede feil vil selvfølgelig fremdeles bli rettet.

Vi regner ikke med at det vil være mange klager – det meste ble rettet i fjor mens rehabiliteringen pågikk.

Fasaderehabiliteringen i Blindernveien 2 startet 3. mars 2014. Stillasene ble fjernet 18. august, og det var noe etterarbeid til 21. november 2014.
Rehabiliteringen i Blindernveien 4 startet 5. mai 2014. Stillasene ble fjernet 16. oktober, og det var noe etterarbeid til 21. november 2014.
Share Button

blindernveien.no ble sist oppdatert 20.9.2018.