Endret framdriftsplan for B2

Thorendahl har levert ny revidert framdriftsplan for fasaderehabiliteringen.

Blindernveien 2

Planen er nå justert tilbake til den opprinnelige, d.v.s. at stillasene vil være ferdig nedrigget 1. august (og ikke to uker tidligere slik vi meldte gledesstrålende fra om i mai…):

  • Fasadearbeidene (pussing m.m.) blir avsluttet 18. juli.
  • Taket vil være ferdig 18. juli.
  • Nedrigging av stillaser vil starte 21. juli og stillasene vil være helt borte 1. august.

Det vil være noe etterarbeid i første etasje / kjeller etter at stillasene er tatt ned (ca to uker).

Blindernveien 4

  • Fasadearbeidene avsluttes 19. september.
  • Stillasene vil rigges ned mellom 22. september og 3. oktober.

Det vil være noe etterarbeid i første etasje / kjeller etter at stillasene er tatt ned (ca to uker).

[fasadenedteljing]
Share Button

blindernveien.no ble sist oppdatert 3.3.2019.