Ekstraordinære innbetalinger for fasadeoppussing

Fasadene i Blindernveien 2 og 4 skal rehabiliteres.

Årsmøtet i 2013 vil avgjøre tidspunkt for oppussing (sannsynligvis 2014) og omfanget av oppussingen. Det mest sannsynlige alternativet er å etterisolere fasaden og skifte alle / de fleste vinduene.

Les mer om fasaderehabiliteringen.

For å finansiere fasadeopussingen vil det bli ekstraordinære innbetalinger i 2012 og 2013. Årsmøtet i 2012 har vedtatt at det skal kreves inn 1,1 millioner kroner i ekstraordinære innbetalinger i inneværende år for å betale gammel gjeld. Det er sannsynlig at det blir en tilsvarende sum i 2013. Det er ikke planlagt økninger av husleien.

Tabellen nedenfor viser sum per leilighetstype. Summen vil innkreves i juni 2012, med forfall 1. juli. Er du usikker på hvor mange andeler du har, sjekk seksjonsoversikten!

Ekstraordinær innbetaling per leilighetstype
Leilighetstype Andeler Sum 2012
Fireromsleilighetene 938 andeler 28 426 kr
Treromsleilighetene i 2. til 10. etasje 815 andeler 24 698 kr
Treromsleilighetene i 11. etasje 654 andeler 19 819 kr
Store toromsleiligheter i 1. etasje 560 andeler 16 971 kr
Små toromsleiligheter i 1. etasje 470 andeler 14 243 kr
Store hybler i 1. etasje 310 andeler 9 394 kr
Små hybler i 1. etasje 220 andeler 6 667 kr

Delbetaling

Årsmøtet vedtok at det skulle være mulig å dele betalingen over flere måneder, og at seksjonseiere som velger å gjøre dette da må dekke de ekstra kostnadene sameiene har som følge av utsettelsen.

Det vil være anledning til å delbetale summen over fire måneder. Hver delbetaling vil koste 900 kr ekstra. Denne summen dekker sameiets rentekostnader ved ikke å få betalt ned lånet, samt merarbeidet for forretningsfører og styret. Det vil bli omfattende arbeid for forretningsfører for å kontrollere innbetalingene dersom mange velger å delbetale.

Styret håper at så mange som mulig har mulighet til å betale hele summen 1. juli. Dersom du ønsker å delbetale gjør du følgende:

  • Du mottar regning på hele summen ca 1. juni. Send melding til styret om at du ønsker å delbetale, og hvor mange rater du ønsker å dele betalingen i. (Se oversikt i tabellen nedenfor).
  • Du må følge betalingsplanene nedenfor.
  • VIKTIG: Du MÅ bruke samme KID-nummer på hver innbetaling, ellers vil ikke betalingen din bli registrert.
Fireromsleilighetene (938 andeler)
Hvor mange rater? Må betales 1. juli Må betales 1. august Må betales 1. september Må betales 1. oktober Merkostnad
1 betaling 28 426 kr 0 kr
2 betalinger 14 213 kr 15 113 kr 900 kr
3 betalinger 9 665 kr 10 281 kr 10 281 kr 1800 kr
4 betalinger 7 107 kr 8 007 kr 8 007 kr 8 007 kr 2700 kr
Treromsleilighetene i 2.-10. etasje (815 andeler)
Hvor mange rater? Må betales 1. juli Må betales 1. august Må betales 1. september Må betales 1. oktober Merkostnad
1 betaling 24 698 kr 0 kr
2 betalinger 12 349 kr 13 249 kr 900 kr
3 betalinger 8 397 kr 9 050 kr 9 050 kr 1800 kr
4 betalinger 6 176 kr 7 075 kr 7 075 kr 7 075 kr 2700 kr

Styret har lagt ut utregninger for de to vanligste leilighetstypene. Dersom du bor i treromsleilighet i 11. etasje, eller i noen av leilighetene i 1. etasje må du regne ut summene selv, eller kontakte styret for å få hjelp.

Delbetaling av ekstraordinære innbetalinger for andre leilighetstyper
Hvor mange rater? Må betales 1. juli Må betales 1. august Må betales 1. september Må betales 1. oktober Merkostnad
1 betaling 100 % 0 kr
2 betalinger 50 % 50 % + 900 kr 900 kr
3 betalinger 34 % 33 % + 900 kr 33 % + 900 kr 1800 kr
4 betalinger 25 % 25 % + 900 kr 25 % + 900 kr 25 % + 900 kr 2700 kr

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.