Referat fra byggemøte 16

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 29. oktober. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Dette var nest siste byggemøte før fasaderehabiliteringen er ferdig. Det blir ferdigbefaring om ca 2-3 uker. Hurra!

Status

Det skjer tre ting nå: Ferdigstilling av soklene, småflikking/utbedringer og håndtering av reklamasjoner.

Sokkelen blir ferdig i løpet av neste uke. Teglsteinene (de røde) blir gjort ferdig i løpet av neste uke eller uka etter.

Thorendahl holder på å rydde: De har kommet langt, men det gjenstår en god del opprensking, bl.a. i vollgravene.

Reklamasjoner

For to uker siden la vi ut en liste over alle reklamasjoner og bad seksjonseierne dobbeltsjekke at alt var kommet med. Vi har ikke fått melding om en eneste uteglemt reklamasjon. Det er gledelig!

Det er meldt inn fem nye reklamasjoner. Det er fint om alle kan sjekke listene over innmeldte reklamasjoner. Det har vært svært vanskelig å få tak i en del seksjonseiere. Thorendahl sender ut brev til de aktuelle, med en frist for når man må ta kontakt.

Vi minner om at fristen for å melde inn reklamasjoner er fredag 31. oktober. Reklamasjoner som blir meldt inn etter denne fristen vil ikke bli rettet før ettårsbefaringen høsten 2015.

Sluk på balkongene i treromsleilighetene

Avløpet fra balkongene i treromsleilighetene er gjort om og lagt på utsiden av fasaden. Flere av disse leilighetene hadde avløp inn i rør som gikk inne i bygget tidligere. I forbindelse med denne endringen har slukene blitt mye mer synlige enn tidligere.

Dette er først og fremst et estetisk problem. Avløpene er veldig enkle å renske opp, og det er ikke mange kroker og vinkler som kan føre til tilstoppinger.

Vi har sett på ulike løsninger på dette, og har landet på å dele ut løse slukrister som kan legges oppå sluket. Det ser mye penere ut enn et åpent sluk, og man unngår å miste noe i sluket. Thorendahl deler ut slukrister i neste uke: Gå innom brakka utenfor B2 mellom 7.30 og 15, så får du utdelt en rist.

Avløpene i fireromsleilighetene er av en annen type. Her trengs det ikke nye slukrister.

 

Varmekabler og skifer i inngangspartiet

I forrige referat fortalte vi at Thorendahl har gitt et godt tilbud på ny skifer og varmekabler i inngangspartiet. Byggekomitéen har fått seks tilbakemeldinger fra seksjonseiere om dette; alle var positive. Styret har også behandlet dette, og vi har landet på å takke ja til tilbudet.

D.v.s. at byggeperioden blir noe lengre enn varslet. Alle detaljer er ikke på plass enda, vi kommer tilbake med mer informasjon.

Andre ting

  • Folie på dører/vinduer i sykkelboden: Blir tatt om noen uker.
  • Smekklås på dørene til sykkelboden: Vi har purra, og håper at dette blir tatt i løpet av kort tid.
  • Søylene ved inngangspartiet: Vi er ikke fornøyde med hvordan «bunnen» av søylene ved inngangspartiet ser ut. Skiferen vil bli tatt av igjen, og søylene blir foret ut.
  • Manglende skyvedører: Det har manglet to skyvedører (11. etasje i hver blokk). Dørene har endelig kommet. VD Montasje tar kontakt med de aktuelle seksjonseierne torsdag 30. oktober.

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.