Referat fra byggemøte 15

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 15. oktober. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Blindernveien 4

B4: Stillasene på vei ned!

Blindernveien 2

B2: Nesten ferdig!

Det nærmer seg slutten på rehabiliteringen! Stillasene rundt Blindernveien 4 blir fjernet i løpet av morgendagen, og nå gjenstår bare soklene, småflikking + en del reklamasjoner på dører/vinduer.

Noen seksjonseiere har kontaktet byggekomitéen om stripene som er i pussen på fasadene. Vi har hatt tett kontakt med Thorendahl om dette. De brune «rendene» som er på fasaden kommer av at det var kraftig regnvær da stillasene ble tatt ned; dette førte til at noe støv sprutet opp på fasaden. Thorendahl sier at dette vil bli vasket vekk etter noen kraftige regnskyll med riktig vindretning.

Dører og vinduer

  • Det mangler fortsatt to balkongdører (begge i 11. etasje). VD Montasje har direkte kontakt med disse seksjonseierne.
  • Det blir lagt matt folie på innsiden av vinduene i sykkelboden i løpet av de to neste ukene (for å hindre innbrudd/innsyn).
  • Det kommer smeklåser på dørene til hage-/sykkelbod i løpet av noen uker.
  • Ny inngangsdør i Blindernveien 2 blir trolig montert nærmere jul. Den nye døra blir relativt lik som døra i B4, og ligger nær opptil dørene som ble tegnet av arkitekten for byggene.

Det er meldt inn en del reklamasjoner på særlig vinduene. Disse blir tatt fortløpende av VD Montasje. VD Montasje (Ronny) har kontaktet / forsøkt å kontakte alle som har meldt inn feil og mangler. Det har vært vanskelig å få tak i en del av seksjonseierne: Dersom du har meldt inn reklamasjoner er det viktig at du tar telefonen! :-)

Reklamasjoner/mangler/klager

Reklamasjoner må meldes så raskt som mulig til byggekomitéen.

Vi har lagt ut oversikt over innmeldte reklamasjoner for dører og vinduer. Lista blir oppdatert med ujevne mellomrom,

Det kommer til å være overleveringsmøte i begynnelsen av november. Alle reklamasjoner bør meldes inn i god tid før dette.

OBS! Du må melde inn reklamasjoner innen utgangen av oktober. Neste mulige tidspunkt å melde reklamasjoner blir på ettårsbefaring høsten 2015. Feil som blir meldt inn etter utgangen av oktober vil først bli rettet høsten 2015 (selvfølgelig unntak for helt kritiske feil/mangler).

Soklene

Det legges isolasjon, puss og skifer på alle soklene. Skiferen er rykket litt inn for å få en liten ventilasjonsspalte for lufting av fasaden.

Soklene

Arbeidet på soklene er i gang. Thorendahl regner med at arbeidene blir avsluttet innen utgangen av oktober.

B2: Det er lagt på isolasjon. Det skal deretter legges på puss og skifer. De delene av fasaden som har teglstein er delvis ferdig. Ristene som har ligget over vollgravene blir skåret til så de skal passe de nye, smalere vollgravene.

B4: Arbeidene starter med en gang stillasene er nede.

Tilbakestilling av uteområdene

Thorendahl er ansvarlig for at uteområdene blir tilbakestilt til slik de var. En del av dette arbeidet må nok vente til våren: Det er bl.a. vanskelig å så plen nå i oktober.

Det er ikke planlagt oppgradering av uteområdene, men hagekomitéen kan lage planer for hvordan uteområdene våre skal bli like fine som de oppussede byggene!.

2014-10-15 15.22.16 HDRSkifer i inngangspartiet

Det ligger skifer på «gulvet» i inngangspartiet. Noen av hellene er originale fram 1959, noen er skiftet på senere tidspunkt. Det har vært problem med smeltevann/is og snø her i flere år. Noen av hellene er knust, og inngangspartiet ser lite representativt ut.

Noen seksjonseiere har spurt om vi ikke bør utbedre inngangspartiet samtidig som vi tar fasaden.

Thorendahl har gitt tilbud om å skifte skiferen i inngangspartiet og legge varmekabler. Vi har fått en veldig god pris, og byggekomitéen/styret vil vurdere dette tilbudet. Dette var ikke en del av kontrakten med Thorendahl, og blir i så fall tilleggsarbeid. Vi vil fremdeles holde oss godt innenfor budsjettet som ble vedtatt av årsmøtet. Det vil ikke bli gjort noe med asfalten (selv om denne også er ganske stygg).

Dersom du har innspill om skifer og varmekabler i inngangspartiet er det fint om du kontakter byggekomitéen.

Nummerskilt

Vi har fått laget nye nummerskilt til blokkene: De gamle var svært slitte, og ett hadde gått i stykker.

De nye skiltene er kopier av klassiske støpte 50-tallsgateskilt i Oslo, og vil vise full adresse, ikke bare gatenummeret. Det burde gjøre det enda lettere å finne fram til oss.

Skiltene blir støpt i disse dager, og montert om et par uker. De var forbausende billige å få laget.

Gateskilt 1 Gateskilt 2 Gateskilt 3

2014-10-15 15.21.36Lamper i inngangspartiet

Det er montert nye lamper i inngangspartiet i Blindernveien 2. Det kommer nye lamper i Blindernveien 4 så snart taket og veggene blir ferdig malt.

Lampene er også klassiske 50-talls funkislamper og er laget av glass og metall (ikke plast som lampene som hang der tidligere).

Kontakt byggekomitéen

Dersom du vil kontakte byggekomitéen er det viktig at du sender e-post til byggekomiteen@blindernveien.no, eventuelt kan du legge en lapp i styrepostkassa dersom du ikke har e-post.

IKKE send e-post direkte til enkeltmedlemmer i byggekomitéen eller til enkeltpersoner i styret – da klarer vi ikke alltid å få gitt svar.

Enkeltbeboere skal ikke kontakte Thorendahl direkte.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.