Referat fra byggemøte 14

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 2. oktober. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Status Blindernveien 4

Stillas rundt B4 er avbestilt fra og med 8. oktober. Stillasfirmaet skal montere ned stillaset etter dette, dette kan ta inntil 2 uker.

All plast foran vinduene blir fjernet i løpet av inneværende uke.

Rekkverk på balkongene blir montert før stillasene tes ned.

Vinduer og dører

NorDan leverte feil låser til sykkelbodeene og hagebodene. Disse blir nå skiftet til smekklåser. Inntil da må alle passe på å låse dørene!

Vi har lagt ut oversikt over alle reklamasjoner og mangler. Dersom du har meldt inn skader er det fint om du kan dobbeltsjekke at du står på lista – ellers har vi glemt deg!

B2: Ønsker du fuging rundt balkongvinduene? Se referat fra forrige byggemøte.

Arbeidet på soklene i B2 og B4

Det skal etterisoleres ned i vollgravene og skiferen som var nederst på fasaden skal remonteres. Dette arbeidet starter i neste uke, og vil ta ca to uker. Det kan bli noe støy i forbindelse med dette arbeidet.

Lamper i inngangspartiet

Vi har kjøpt inn nye utelamper i inngangspartiene. Det er klassiske 50-tallslamper i opalglass.

Utelampene i Blindernveien 2 blir montert i morgen fredag.

Utelampene i Blindernveien 4 blir montert etter at taket er ferdig malt og pussa. Det vil ta ca 1-2 uker til. Det er hengt opp midlertidig lys i inngangspartiet.

Det skal bli godt å få lys igjen!

Taknedløpene

Det er blitt gjort arbeid på alle taknedløpene og takrennene. Det står fremdeles igjen noe arbeid her (bl.a. varmekabler som må monteres av elektriker). Det er gjort midlertidige tiltak på alle nedløpene for å lede bort vannet.

Utbedringer i B4 etter vannlekkasjen fra taket

I sommer oppstod det en lekkasje i taket i B4.

Det er gjort utbedringer inne i to av leilighetene. Det står igjen utbedringer i to leiligheter. Vi er i dialog med disse beboerne.

Kontakt byggekomitéen

Dersom du vil kontakte byggekomitéen er det viktig at du sender e-post til byggekomiteen@blindernveien.no, eventuelt kan du legge en lapp i styrepostkassa dersom du ikke har e-post.

IKKE send e-post direkte til enkeltmedlemmer i byggekomitéen eller til enkeltpersoner i styret – da klarer vi ikke alltid å få gitt svar.

Enkeltbeboere skal ikke kontakte Thorendahl direkte.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.