Referat fra byggemøte 13

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 15. september. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Status Blindernveien 2

  • Nye dører til hage- og sykkelboder er montert. Det blir satt på folie på innsiden av vinduene her + vinduene i sykkelboden. Inngangsdøra blir skiftet i løpet av noen uker.
  • Arbeidet på sokkelen starter i månedsskiftet september/oktober, samtidig som B4.

Thorendahl regner med å være helt ferdige 17. oktober.

Status Blindernveien 4

  • Fasaden: Alt pussarbeid blir avsluttet i neste uke. Thorendahl er ferdige med de blå delene, og jobber nå på de grå.
  • Plasten er fjerna på alle vinduer på de blå fasadene. De grå er fortsatt dekket til, her må vi ta sluttpussen først. Den andre plasten blir fjerna fortløpende.
  • Stillas på nordsida av B4 blir fjerna denne uka. Vestsida blir sannsynligvis fjernet i løpet av neste uke. Thorendahl regner med at alle stillasene er nede i løpet av uke 41. Stillasene fjernes i denne rekkefølgen: nord, vest, sør, øst.
  • Balkongene: Tak og vegger på balkongene blir ferdig denne uka. Gulva blir tatt i neste uke. Rekkverket på balkongene er tatt ned, pusset og malt. To av balkongene manglet rekkverk; her får vi en smed til å lage nytt rekkverk i samme stil som i de andre leilighetene.Rekkverkene blir montert i løpet av to uker.

Thorendahl regner med å være helt ferdige 17. oktober. Stillasene er planlagt fjernet innen 10. oktober.

Fuging på balkonger

Flere seksjonseiere har reagert på stygge overganger mellom karmlistene og veggen på balkongene (utvendig).

Fuging av disse overgangene var ikke med i prisen fra Thorendahl – det var rett og slett en av de små detaljene som vi ikke fikk med i anbudsutlysingen.

Byggekomitéen har nå avtalt at Thorendahl går over og fikser disse overgangene: Når alt annet har blitt så fint, vil vi gjerne at balkongene skal se bra ut også!

I Blindernveien 4 vil Thorendahl fuge alle overganger før stillasene tas ned.

Seksjonseiere i Blindernveien 2 som ønsker at Thorendahl skal gå over karmene på deres balkong må gå og levere nøkkel til Kjell Ingebrigtsen i brakka utenfor inngangen å snart som mulig (senest fredag 26. september). Gi samtidig beskjed dersom det er andre mangler på din balkong.

Vinduer og balkongdører

Reklamasjoner på vinduer blir tatt fortløpende. Alle som har meldt inn reklamasjoner har fått tilbakemelding med forslag til dato for utbedring.

Barnesikring i vinduene: Vi har bestilt en del ekstra barnesikringer, i tilfelle noen går i stykker.

Vannlekkasjene i B4

Som de fleste sikkert vet, var det vannlekkasje fra taket i Blindernveien 4. Lekkasjene blir desverre ikke dekket av sameiets forsikring, og må tas av det vanlige driftsbudsjettet.

Styret har bedt OBOS Prosjekt om å gjøre skadeevaluering, og det er gjort omfattende kontroll av fukt m.m. Skadene var heldigvis mindre enn fryktet: Det er stort sett bare kosmetiske skader, og alt har tørket fint opp.

En del vegger og tak har fått skader. De fleste leilighetene er nå utbedret. Maler har enten vært inne, eller gjort avtale med alle seksjonseierne.

Økonomi

Vi har oppdatert budsjett/prognose med de siste oppdaterte tallene.

Årsmøtet vedtok et rehabiliteringsbudsjett på 20 mill. kr + 10% =  22. mill.

Vi ligger nå an til å bruke totalt ca 20,4 mill. kr, inkludert alle tillegg og fratrekk. Det vil fremdeles komme en del justeringer – vi må bl.a. fintelle balkongdører én gang til.

Kontakt byggekomitéen

Dersom du vil kontakte byggekomitéen er det viktig at du sender e-post til byggekomiteen@blindernveien.no, eventuelt kan du legge en lapp i styrepostkassa dersom du ikke har e-post.

IKKE send e-post direkte til enkeltmedlemmer i byggekomitéen eller til enkeltpersoner i styret – da klarer vi ikke alltid å få gitt svar.

Enkeltbeboere skal ikke kontakte Thorendahl direkte.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.