Referat fra byggemøte 11

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS i dag 12. august. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Snart ferdig i Blindernveien 2!

Stillasene rundt B2 blir fjernet i løpet av denne uka. Det skal bli godt!
Det er noe etterarbeid:

  • Skiferhellene som var nederst på veggene skal settes tilbake.
  • Mursteinene i første etasje ut mot Marienlystparken skal settes tilbake.
  • Det skal isoleres 60 cm ned i vollgravene. Ristene rundt huset blir 12 cm smalere (vi beholder de gamle ristene, de blir bare kappet og galvanisert på nytt).
  • Rydding og småflikking.

Brakkene ved innkjørselen blir stående til arbeidene i B4 er avsluttet.

B2: Gi melding dersom ikke alt er som det skal

En del seksjonseiere har tatt kontakt med byggekomitéen med tilbakemeldinger/klager. Disse blir ordnet svært raskt av Thorendahl. Det er fint om vi får tilbakemelding om ting som ikke er i orden så raskt som mulig; da får vi rettet det raskt!

Vær oppmerksom på at Thorendahl ikke kommer til å fuge mellom vindus-/dørkarmer og betongen utvending på balkongen. Her kan det bli litt stygge overganger, som man eventuelt kan utbedre selv med fugemasse. De gamle karmene var ikke fuget, og prisen Thorendahl har gitt inkluderte ingen oppgradering av balkongene.

Status Blindernveien 4

Alle vinduene er skiftet. Det gjenstår noen få dører.

Alt snekkerarbeid og isolasjon på fasaden er ferdig. Thorendahl begynner å pusse fasaden i neste uke. Det skal to eller tre lag med puss på hele fasaden.

B4: Vinduene blir stengt

Thorendahl vil dekke til vinduene når de begynner å pusse fasaden. Vinduene må ikke åpnes mens de er tildekket! Plasten vil bli fjernet om ca 4 uker.

Thorendahl vil forsøke å gjøre perioden med stengte vinduer så kort som mulig. De er nødt til å dekke til vinduene for at disse ikke skal bli skadet når de legger på ny murpuss. Det ville vært veldig synd om de nye vinduene fikk skader nå!

Thorendahl skal først legge på en grunnpuss på hele fasaden, deretter primer og så avslutte med blå/grå sluttpuss. Plasten blir fjernet umiddelbart når sluttpussen er lagt på.

Du kan lufte via balkongdør og ventiler i løpet av hele perioden. Om det blir veldig varmt i leiligheten på dagtid kan det lønne seg å åpne entredøra.

B4: Ikke bruk balkongene!

Det er viktig at ingen bruker balkongene.

Det er helt ok å lufte, men man kan ikke sette ut møbler e.l. før oppussingen er ferdig og stillasene er fjernet. Dersom du setter ut ting på balkongen vil den ikke bli malt / betongrehabilitert.

Det er ikke lov til å oppholde seg på balkongene under rehabiliteringen – de er en del av en byggeplass.

Kontakt byggekomitéen

Dersom du vil kontakte byggekomitéen er det viktig at du sender e-post til byggekomiteen@blindernveien.no, eventuelt kan du legge en lapp i styrepostkassa dersom du ikke har e-post.

IKKE send e-post direkte til enkeltmedlemmer i byggekomitéen eller til enkeltpersoner i styret – da klarer vi ikke alltid å få gitt svar.

Enkeltbeboere skal ikke kontakte Thorendahl direkte.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.