Referat fra byggemøte 10

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 7. juli. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av. 

Balkongene må ikke brukes!

Ikke oppbevar gjenstander på balkongene før stillasene er fjernet. De er en del av en byggeplass, og alt som blir oppbevart på balkongene kan bli ødelagt.

Du kan åpne døren for å lufte, men ikke sett ut møbler eller andre gjenstander!

Blindernveien 2

Se bilder tatt under befaring på stillasene 7. juli.

 • Vinduer: Så og si alle vinduene er skiftet og dekket til. Det var innbrudd i conteineren til VD Entreprenør i helgen, så det har oppstått noen mindre forsinkelser p.g.a. verktøymangler. Dette blir hentet raskt inn. Småflikking og etterarbeid inne i hver leilighet blir avsluttet i løpet av kort tid. To manglende balkongdører blir montert i slutten av august.
 • Plater på balkongveggene: Enkelte plater har sprukket / hadde sprukket fra før. Disse blir skiftet i neste uke og blir deretter malt.
 • Beslag m.m.: Beslagene oppå balkongkantene blir montert i løpet av 1-2 uker. Rekkverket (som har blitt pusset og malt) blir montert samtidig. Beslagene på takgesimsen og toppbalkongene blir tatt rett før stillasene fjernes.
 • Pussing/farge blå fasade: Alle de blå delene av fasaden har fått på seg grunnpuss + primer med blå farge. Det siste laget med puss (sluttpuss) blir lagt på denne uka. Thorendahl pusser hver vegg på én dag, slik at vi unngår skjemmende overganger/skjøter.
 • Pussing/farge grå fasade: Halvparten av de grå feltene har fått sluttpuss, resten blir tatt i løpet av to uker.
 • Stillasene: Stillasene på nordsida (mot Blindernveien) blir sannsynligvis fjernet i neste uke. De andre stillasene blir fjernet i denne rekkefølgen: Vegg mot Wilhelm Færdens vei, vegg mot Marienlystparken, vegg mot B4. Stillasene vil være fjernet innen 1. august dersom alt går som planlagt.
 • Etterarbeid: Etter at stillasene er tatt ned begynner småflikking i første etasje: Teglveggene, isolasjon av grunnmur, skifer blir satt tilbake o.s.v. Dette etterarbeidet  vil vare i ca halvannen måned. Etterarbeidet vil ikke være særlig støyende.

Blindernveien 4

 • Taket er nesten ferdig, det gjenstår beslag på gesimsene før alt er helt tett. OBOS går kontrollrunde denne uka og dobbeltsjekker at arbeidet er korrekt utført.
 • Fasadene: Thorendahl er ferdig med å legge isolasjon på tre av fire vegger. De vil deretter legge på første lag med plater, nye lekter og ett lag plater til. Det siste platelaget blir ferdig i begynnelsen av august. Dette platelaget skal så pusses, primes og så pusses en gang til før fasaden er ferdig.
 • Støy: Den aller mest støyende perioden er over. Det vil være to-tre uker til med mye bråk (isolasjon, uke 29 og 30).
 • Balkongene vil bli grovryddet i løpet av kort tid.
 • Tildekking av vinduer: Enkelte vinduer blir dekket med plast fra neste uke (de store vinduene i grå fasade som har striper under seg). De andre vinduene blir dekket til fortløpende fra midten av august. Etter at vinduene er dekket til kan de ikke åpnes. Du må da lufte gjennom balkongdøra og ventilene.

Ferietid

Det er ferietid for de fleste nå:

 • De fleste medlemene av byggekomitéen er på ferie i deler av juli. Vi vil fremdeles svare på e-post, men det kan ta noe lengre tid enn vanlig.
 • Jan Lindahl i OBOS Prosjekt har ferie hele juli. Han har ferievikar, som kommer til å gjøre stikkprøver og kontroller av arbeidet som blir utført.
 • Thorendahl: Byggeleder Kjell har heldigvis ikke ferie. Thorendahl kommer til å ha to uker i slutten av juli med noe redusert bemanning, men vil jobbe på alle vanlige arbeidsdager gjennom hele sommeren.
 • Første byggemøte etter ferien er 12. august. Meld gjerne fra om saker som vi skal ta opp på dette møtet.

 

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.