Referat fra byggemøte 9

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 5. juni. Dette er en oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Status

Blindernveien 2: Thorendahl holder på å pusse fasaden.

Blindernveien 4: Thorendahl holder på å lekte ut fasaden. Dette er den mest bråkete delen av arbeidet, og vil være ferdig om ca to uker.

Ventilene i både B2 og B4 er nå åpne, og er mulige å bruke for lufting. Vær obs på at det kan komme noe støv.

Det er bestilt nye dører til sykkelbod og hagebod. Vinduene her blir også skiftet. Disse blir montert innimellom det andre arbeidet. Fargen blir omtrent lik som fasaden (mellomblå).

Lekkasje i B4

Det oppstod lekkasje i taket i Blindernveien 4 for noen uker siden (ikke relatert til rehabiliteringen). Det er avdekket skader i 11., 10., 9., 2 og 1. etasje. Vannet har rent via rør inne i veggene, og det ser ut til å være tilfeldig hvor det har kommet ut. Sameienes forsikring dekker ikke skaden.

Sameiene har engasjert OBOS Prosjekt til å gjøre vurdering av skadene. Det har vært 1-2 befaringer i hver leilighet der det er meldt fra om skader. Fuktmålingene viser at det tørker opp raskt, og vi håper å få utbedret alle skadene rett over sommeren.

OBOS Prosjekts foreløpige vurdering er at skadene ikke vil få veldig store økonomiske konsekvenser. Skadene dekkes av det vanlige vedlikeholdsbudsjettet (er ikke en del av rehabiliteringen).

Vinduer og balkongdører

Vi ber om at alle tar en grundig titt på vinduene sine og melder fra dersom dere ser feil eller mangler. Bruk tilbakemeldingsskjemaet som ble lagt igjen i hver leilighet etter utskiftingen.

Listverksleverandøren gikk tom for lister (!) i forrige uke, og det mangler derfor karmlister i noen få leiligheter. Disse seksjonseierne blir kontaktet av DV Entreprenør AS.

Blindernveien 2: Vinduene vil bli dekket til etter hvert som det blir nødvendig. Etter at vinduene har blitt dekket til vil de være tildekket fram til midten av juli.

Blindernveien 4: Vinduene vil være tildekket de fire siste ukene av rehabiliteringsperioden (august/september).

Ingen helsefare

Enkelte seksjonseiere har kontaktet byggekomitéen og spurt om støv/byggematerialer kan være helsefarlige.

Rehabiliteringen vår er langt mindre støvete enn det som er vanlig: Fordi vi lager ny fasade utenpå den gamle er det bare enkelte deler av den gamle fasaden som trenger mye betongrehabilitering. Arbeidet som har støvet mest er vindusskiftingen. Støvet fra vinduene er ikke helseskadelig (det er for det meste sand), men kan i verste fall gi litt luftveisirritasjoner.  Vi anbefaler at alle rengjør (støvsuger og vasker) leilighetene etter utskiftingen.

Enkelte seksjonseiere har meldt fra om ubehagelig lukt etter vindusskiftingen. Dette kommer fra akrylmassen som er brukt for å tette rundt vinduene. Det tar ca to uker før massen er ferdig herdet (lengre tid dersom det er svært store åpninger som har blitt fuget). Akryl er ikke helseskadelig. Lukta er ikke helseskadelig.

Ingen av materialene som brukes i rehabiliteringen er helsefarlige. Isolasjonsstøv kan føre til noe irritasjon i luftveiene, men er ikke farlig. OBOS Prosjekt gjør hyppige kontroller av HMS-rutiner, og det finnes datablad som dokumenterer at hvert enkelt produkt som brukes på fasaden er trygt.

Økonomi

Vi har oppdatert finansieringsplanen. Det er kommet noe tilleggsarbeid (råte i tak, isolering grunnmur m.m.), men også noen fratrekk. Samlet sum er nå 20,24 mill. kr, men det kan fortsatt komme noen uventede kostnader. Vi er trygge på at vi holder oss godt innenfor totalrammen på 22 mil. kr.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.