Referat fra byggemøte 8

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 5. juni. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Status Blindernveien 2

Alle vinduene i leilighetene er skiftet. Vinduer og dører til sykkelbod/hagebod samt inngangsdøra blir skiftet på et senere tidspunkt (vindusfolka tar det innimellom utskiftingene i B4). Det gjenstår to balkongdører der det har kommet endringer, disse blir skiftet i løpet av sommeren.

Det blir montert utvendig beslag og omramming rundt vinduene i løpet av de neste ukene.

Det er viktig at alle sjekker at vinduene ser bra ut og at det ikke er skader. Dersom du ser noe som bør utbedres må du bruke tilbakemeldingsskjemaet som VD Entreprenør AS la igjen i leiligheten din.

Litt for optimistisk tidsplan i B2

Rehabiliteringa i B2 var opprinnelig planlagt å være ferdig 1. august. For en drøy måned siden meldte vi fra om at rehabiliteringa gikk raskere enn venta, og at Thorendahl ville være ferdige til 11. juli.

Det viste seg at dette kanskje var for optimistisk: Det ser ut til at arbeidene kanskje først vil bli ferdige mot slutten av juli.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart Thorendahl har laget en revidert framdriftsplan.

Lufting i B2

Noen beboere har reagert på at det ikke vil være mulig å åpne vinduene i en periode framover, og vi diskuterte dette grundig på byggemøtet i dag.

Thorendahl vil forsøke å gjøre perioden med stengte vinduer så kort som mulig. De er nødt til å dekke til vinduene for at disse ikke skal bli skadet når de legger på ny murpuss. Det ville vært veldig synd om de nye vinduene fikk skader nå!

Alle vinduer vil bli dekket til i løpet av neste uke og vil ikke kunne åpnes før plasten er fjernet (3-4 uker).

Thorendahl skal først legge på en grunnpuss på hele fasaden, deretter primer og så avslutte med blå/grå sluttpuss. Plasten blir fjernet umiddelbart når sluttpussen er lagt på.

Du kan lufte via balkongdør og ventiler i løpet av hele perioden. Om det blir veldig varmt i leiligheten på dagtid kan det lønne seg å åpne entredøra. Kjøp gjerne også en liten vifte hvis det blir veldig varmt.

Status Blindernveien 4

Stillasene er satt opp og dekket til. Det er montert sikkerhetsgjerder slik at stillasene kan låses på kveldstid.

De mest støyende arbeidene er så vidt startet. Den verste bråkeperioden (borring i fasaden) vil være ferdig om 2-3 uker.

Dersom du ser uvedkommende på stillasene etter arbeidstid må du kontakte styret umiddelbart. Får du ikke tak i styret: Ring politiet.

Lekkasjen i taket i B4 har blitt verre (lekkasjen har vært der i noen måneder, ikke konsekvens av rehabilitering). Det har rent inn noe vann i en av leilighetene i 11. etasje. Problemet er midlertidig utbedret med en presenning, og vi får skiftet taket i løpet av noen uker slik at vi får bukt med problemet. Vi er ikke sikre på hvor omfattende lekkasjeproblemene er, men det er avdekket noe råte i selve takkonstruksjonen. Vi kommer med mer informasjon så snart vi vet noe mer.

Fasaden i B4 har blitt vasket (det trengtes!). I forbindelse med vaskingen kom det litt vann inn i to leiligheter. Thorendahl har kontakt med disse seksjonseierne, og vil utbedre skadene.

Endret tidspunkt for vindusskifting i B4

Byggekomitéen og VD Entreprenør har desverre ikke snakket godt nok sammen om tidspunkt for vindusskifting i B4. Det blir derfor noen små endringer i tidspunktene vinduene skal skiftes på.

De rette tidspunktene er hengt opp på oppslagstavla i B4 og delt ut i alle postkassene.

Vi oppdaterer oversikten på nettsidene så snart vi får den samla lista fra VD.

Kontakt byggekomitéen

Dersom du vil kontakte byggekomitéen er det viktig at du sender e-post til byggekomiteen@blindernveien.no, eventuelt kan du legge en lapp i styrepostkassa dersom du ikke har e-post.

IKKE send e-post direkte til enkeltmedlemmer i byggekomitéen eller til enkeltpersoner i styret – da klarer vi ikke alltid å få gitt svar.

Enkeltbeboere skal ikke kontakte Thorendahl direkte, med mindre det gjelder arbeid/skader inne i den enkelte leilighet.

Økonomi

Byggekomitéen og styret følger opp økonomien i rehabiliteringsprosjektet fortløpende.

Det har kommet noen ekstraarbeider (isolasjon av kjeller, utbedring av råttent tak i B4 o.l.), og noen fratrekk. Alt i alt ligger vi godt innenfor budsjettet som ble vedtatt av årsmøtet, og det ser ut til at vi vil klare å gjennomføre alle arbeidene innenfor 22 mill. kr.

Vi har fått noen spørsmål om hva hver enkelt seksjonseier skal betale. I Blindernveien 2 skal det betales inn ekstraordinære innbetaling i juni/juli (gjelder ikke Blindernveien 4). I tillegg må de som har bestilt betale for nye balkongdører, regninga kommer i løpet av sommeren med forfall i slutten av juli / begynnelsen av august.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.