Referat fra byggemøte 7

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 21. mai. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Status

B2: Vinduene i litt over halvparten av vinduene er skiftet. Enkelte balkongdører mangler, vi sender ut informasjon så snart vi vet når de blir levert.

B4: Stillasene blir ferdige denne uka, og byggearbeidene starter for alvor mandag 26. mai (se nedenfor).

Blindernveien 4: Lukk ventiler, rydd balkonger

Fasaden i Blindernveien 4 blir vasket fra og med mandag 26. mai.

Du må stenge alle ventiler og vinduer (hvis ikke vil du få mye støv og møkk inn i leiligheten).

Balkongene må være helt ryddet før mandag 26. mai. Fjern ALT som er på balkongen, unntatt fastmonterte lamper og brannstigen.

Blindernveien 2: Ny informasjon om lufting

Vi har tidligere informert om at det ikke vil være mulig å lufte i en periode på to uker. Dette blir nå endret fordi byggeperioden er kraftig forkortet.

Alle nye vinduer blir dekket med plast. I Blindernveien 2 blir plasten fjernet i slutten av juni. Det vil ikke være mulig å lufte gjennom vinduene før plasten er fjernet. Vinduene må ikke åpnes.

Men: Det blir mulig å åpne balkongdørene (disse blir ikke stengt slik vi tidligere har varslet), og det vil være mulig å bruke ventilene (vær obs på at det kan komme noe støv inn gjennom ventilene). Vi håper at dette gjør at det ikke blir alt for varmt inne i leilighetene.

Ikke bruk balkongene!

Det er viktig at ingen bruker balkongene.

Det er helt ok å lufte, men man kan ikke sette ut møbler e.l. før oppussingen er ferdig og stillasene er fjernet.

Det er ikke lov til å oppholde seg på balkongene under rehabiliteringen – de er en del av en byggeplass.

Skader på balkongveggene

De fleste balkongveggene består av eternittplater. Enkelte av disse hadde sprekker før rehabiliteringen startet, enkelte har sprukkket mens vinduene ble skiftet.

Plater som er sprukket vil bli skiftet.

Vi har oppdatert informasjonen om hvordan balkongene blir etter rehabiliteringen.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.