Referat fra byggemøte 5

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 23. april. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Status

Thorendahl har starta så vidt på pussarbeidet i B2. Det meste av isolasjon er på plass, de fleste balkongene har fått nytt dekke og de aller fleste balkongveggene er ferdige.

Stillaser rundt Blindernveien 4 fra 5. mai

Arbeidet har gått raskere enn venta. D.v.s. at oppstart i Blindernveien 4 blir ca 5. mai.

Det tar ca tre uker å sette opp stillasene. Stillasfolka vil ha arbeidstid fra 7 til 19.

Etter at stillasene er satt opp blir vanlig arbeidstid 7 til 17.

Duer

VIKTIG: Du må IKKE mate duer eller andre fugler.

Vi har problemer med at duer allerede har begynt å skitne til de nye balkongene.

Vi forsøker å få inn et skadedyrfirma for å få bukt med problemet.

Vinduer og verandadører

Alle vinduer (512 stk!) og verandadører (47 skal skiftes) er bestilt, og blir levert før 1. mai.

Vindusfolka starter 5. mai i B2, og er ferdige 5. juni. Alle beboere har fått varsel om tidspunkt for utskiftingen. Noen dager før arbeidet starter får du utlevert plast for tildekking av møbler m.m.. Husk å sette av tid til å rydde plass rundt vinduene dine slik at arbeidet går så raskt som mulig.

I B4 blir vinduene skiftet i perioden 2. juni til 4. juli.

Det blir sendt ut faktura for verandadører (bare til de 47 som har bestilt ny dør) med forfall 1. august.

[fasadenedteljing]
Share Button

blindernveien.no ble sist oppdatert 3.3.2019.