Referat fra byggemøte 5

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 23. april. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Status

Thorendahl har starta så vidt på pussarbeidet i B2. Det meste av isolasjon er på plass, de fleste balkongene har fått nytt dekke og de aller fleste balkongveggene er ferdige.

Stillaser rundt Blindernveien 4 fra 5. mai

Arbeidet har gått raskere enn venta. D.v.s. at oppstart i Blindernveien 4 blir ca 5. mai.

Det tar ca tre uker å sette opp stillasene. Stillasfolka vil ha arbeidstid fra 7 til 19.

Etter at stillasene er satt opp blir vanlig arbeidstid 7 til 17.

Duer

VIKTIG: Du må IKKE mate duer eller andre fugler.

Vi har problemer med at duer allerede har begynt å skitne til de nye balkongene.

Vi forsøker å få inn et skadedyrfirma for å få bukt med problemet.

Vinduer og verandadører

Alle vinduer (512 stk!) og verandadører (47 skal skiftes) er bestilt, og blir levert før 1. mai.

Vindusfolka starter 5. mai i B2, og er ferdige 5. juni. Alle beboere har fått varsel om tidspunkt for utskiftingen. Noen dager før arbeidet starter får du utlevert plast for tildekking av møbler m.m.. Husk å sette av tid til å rydde plass rundt vinduene dine slik at arbeidet går så raskt som mulig.

I B4 blir vinduene skiftet i perioden 2. juni til 4. juli.

Det blir sendt ut faktura for verandadører (bare til de 47 som har bestilt ny dør) med forfall 1. august.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.