Referat fra byggemøte 4

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 2. april. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Status

Arbeidene på B2 er godt i gang. Thorendahl er ferdige med nesten all borring på den sida av bygget som vender mot B4, d.v.s. at den mest støyende perioden her er over.

De fleste balkongene har fått malt tak og vegger, og de er i ferd med å ta gulvene. Veggene og taket blir malt to strøk.

Vi har lagt ut egen informasjon om balkongene, siden det har kommet mange spørsmål om dem.

Arbeidet har gått raskere enn ventet. D.v.s. at arbeidene i B4 kanskje kan starte noe tidligere enn først varslet. Vi sender ut mer informasjon så snart Thorendahl har fått vurdert framdriftsplanen.

Nye vinduer

Vinduene til B2 blir levert i uke 18 (siste uke i april / første i mai).

Det blir sendt ut varsel minst tre uker før arbeid skal gjøres i hver enkelt leilighet.

DV Entreprenør AS (som skal skifte vinduene) kommer til å begynne med treromsleilighetene i 11. etasje og deretter ta alle treromsleilighetene nedover. Deretter går de løs på fireromsleilighetene ovenfra og ned. Alle vinduer vil bli skiftet, også fastkarmvinduet i stua mot balkongen.

Det kommer egen fyldig informasjon om arbeidet inne i hver leilighet uka før påske. Arbeidet vil støve relativt mye; det blir delt ut plast for tildekking av møbler, bokhyller m.m.

Hver seksjonseier vil få brev i postkassen med informasjon. I tillegg blir det lagt ut datoplan og informasjon på nettsidene.

Vi prøver å få en datoplan for B4 på plass så raskt som mulig også, men dette vil nok drøye til litt over påske.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.