Referat fra byggemøte 2

Byggekomitéen hadde byggemøte med Thorendahl og OBOS Prosjekt i dag 13. mars. Dette er en kort oppsummering av saker som ble diskutert som seksjonseierne kan ha interesse av.

Byggemøte 1 var et rent oppstartsmøte hvor det bl.a. ble diskutert HMS og andre helt overordnede ting.

Status

Det er satt opp stillaser rundt det meste av B2. Arbeidet går helt som planlagt.

Rydding av balkonger

Det er viktig at alle balkonger i B2 blir ryddet i løpet av denne uka. ALT på balkongen må fjernes, med unntak for brannstige og fastmonterte lamper.

Hva skjer framover?

I neste uke starter Thorendahl med å vaske hele fasaden og balkongene. Husk å lukke vinduer og ventiler!

Vinduene til treromsleilighetene i B2 er bestilt, vinduene til fireromsleilighetene blir bestilt i neste uke. Vindusleverandøren har tatt mål i nesten alle leilighetene, samt avklart balkongdører med de fleste. Bestillingene som ble hentet inn for noen uker siden har også blitt kontrollert.

Utskiftingen av vinduene vil være ferdig etter påske. Vinduene blir da maskert og dekket med gjennomsiktig plast for å unngå skader på dem. De kan da ikke åpnes før veggene er ferdig pusset (juli).

Grunnmuren

Vi forsøker å få etterisolert den øverste delen av grunnmuren sammen med rehabiliteringen. Denne vil gjøre at det blir mindre gulvkaldt i leilighetene i første etasje. Arbeidet vil mest sannsynlig kunne gjøres innenfor det vedtatte budsjettet på 20 mill. kr. Dersom arbeidet vil koste mer vil styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

Spørsmål fra beboere og seksjonseiere

Spørsmål skal sendes til byggekomitéen, som videreformidler til OBOS Prosjekt og Thorendahl.

Helse, miljø og sikkerhet

OBOS Prosjekt går gjennom og kvalitetssikrer alle rutiner. Det er gjort kontroll av alle arbeidstakere m.m.

Det har hittil ikke vært noen skader, verken på folk eller bygningene.

Dersom du ser noen på stillasene utenom arbeidstid (7-17) som åpenbart ikke er arbeidere må du kontakte styret eller politiet.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.