Byantikvaren positiv til fasaderehabiliteringen

Byggekomitéen hadde møte med Byantikvaren torsdag 12. september for å diskutere fasaderehabiliteringen. Vi fikk gode tilbakemeldinger, og Byantikvaren er positiv til det meste av rehabiliteringen.

Byantikvaren satte Blindernveien 2 og 4 på Gul liste før sommeren. De sier at byggene våre er blant de flotteste og best bevarte funkisbyggene i hele Oslo. Det kan vi være stolte av!

Kommunen anbefaler å ha slike forhåndskonferanser med Byantikvaren før man sender inn søknad om fasaderehabilitering/fasadendringer. Det gir mulighet for raskere saksbehandling.

Byantikvaren har ikke godkjent planene våre formelt enda, men signaliserer at de sannsynligvis vil gi tilslutning til dem.

Positive til det meste…

Byggekomitéen og Jan Lindahl fra OBOS Prosjekt la fram planene våre, og vi fikk gode tilbakemeldinger på:

  • Selve fasaderehabiliteringen med etterisolering. Blå/grå flater vil beholde samme utseende som i dag. «Rillene» på de grå fasadene vil bli videreført. Skiferen nederst på veggene vil bli videreført.
  • Vinduer: Byantikvaren var svært positiv til at alle vinduene ble skiftet samtidig, slik at man sikrer et helhetlig inntrykk. Vinduene vil flyttes ut samtidig som veggen blir etterisolert, slik at fasaden framstår noenlunde lik. Skiferen som er under vinduene i dag vil bli skiftet ut med ny skifer. Alle vinduer vil få metallbeslag på oversiden; i dag har mange vinduer dette, men enkelte mangler.
  • Ventiler: Alle ventiler vil bli skiftet og flyttet ut. De nye ventilene vil være laget av metall og ha samme farge som veggen.
  • Tak: Taket vil også bli etterisolert. Alle beslag vil bli skiftet til en tilsvarende type som i dag.

…men kritiske til innglassing av balkonger

Årsmøtet vedtok at vi skulle forsøke forsøke å løse problemet med lekkasjer m.m. fra de to åpne balkongene i 11. etasje i hvert bygg samtidig som fasadene blir rehabilitert. Det har vært problemer med vanninntrenging fra disse balkongene i over 60 år, og problemene har kostet sameiene svært mye penger.

Styret, byggekomitéen og OBOS Prosjekt ønsket derfor å se på om en innglassing av disse balkongene kunne løse problemet. Vi håpet at en innglassing både ville få bukt med lekkasjeproblemet, samt gi økt bokvalitet for disse beboerne. Beboerne i disse fire leilighetene er delt i spørsmålet om innglassing: To ønsker innglassing, én er skeptisk til kostnadene og én ønsker ingen endring av den åpne balkongen.

Byantikvaren var skeptisk til innglassing fordi de mente at dette ville endre byggenes karakter i for stor grad. De har ikke avslått innglassing: skepsisen er bare uttrykt i det uformelle diskusjonsmøtet.

Byggekomitéen og styret vil nå vurdere om vi skal gå arbeide videre med planene om innglassing for så å sende søknad til Plan- og bygningsetaten, eller om vi må finne andre løsninger for å få bukt med lekkasjeproblemene.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.