Bilder fra B2 7. juli

Bilder tatt under befaring på stillaset i Blindernveien 2 den 7. juli 2014.

 

2014-07-07 11.09.20

Del av den blå fasaden. Det er lagt på blå primer, men det siste laget med murpuss (gjennomfarget blå) mangler. Teksturen på fasaden vil bli noe grovere enn på bildet.

 

2014-07-07 11.10.10

Del av den grå fasaden. Her er det montert nye vindusbrett av skifer (godt tildekket så de ikke skal få søl på seg). Arbeidet er veldig pent utført.

 

2014-07-07 11.10.36

Ett av stuevinduene i treromsleilighetene. Også her nye vindusbrett av skifer. Det er laget nye «striper» i fasaden under vinduene for å opprettholde den originale arkitekturen.

 

2014-07-07 11.10.41

2014-07-07 11.10.55

Overgangen mellom blå og grå del. Hullet i den blå delen er til ventil, her kommer det en blå rist utenpå. Det er ikke lagt på sluttpuss på noen av veggene. Overgangen i hjørnet kommer til å bli helt skarp og fin.

 

2014-07-07 11.11.07

2014-07-07 11.11.25

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.