B2: Rydd balkongene!

Alle balkongene i Blindernveien 2 må være ryddet innen 16. mars.

Du må fjerne absolutt alt som er på balkongen.

Dersom Thorendal må rydde balkongene vil det koste ca 500 kr per balkong. Dette må i så fall den enkelte betale.

Trenger du hjelp? Spør en nabo!


B2: Empty the balconies!

Please remove everything from your balcony before March 16th.

If you don’t tidy the balcony you will have to pay appr. 500 kr.

Fasaderehabiliteringen i Blindernveien 2 startet 3. mars 2014. Stillasene ble fjernet 18. august, og det var noe etterarbeid til 21. november 2014.
Rehabiliteringen i Blindernveien 4 startet 5. mai 2014. Stillasene ble fjernet 16. oktober, og det var noe etterarbeid til 21. november 2014.
Share Button

blindernveien.no ble sist oppdatert 26.9.2018.