B2: Ekstraordinær innbetaling i juni 2014

Årsmøtet i Blindernveien 2 den 24. februar 2014 vedtok å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger i juni 2014.

Det vil ikke bli ekstraordinære innbetalinger i Blindernveien 4 i år.

Den ekstraordinære innbetalingen vil jevne ut forskjellen i egenkapital mellom Blindernveien 2 og Blindernveien 4.

Det er ikke planlagt flere ekstraordinære innbetalinger i noen av sameiene.

Summer som skal betales i juni 2014

Fireroms 938 andeler 15 200 kr
Treroms 815 andeler 13 200 kr
Treroms 654 andeler 10 600 kr
Første etasje 720 andeler 11 700 kr
Første etasje 560 andeler 9 100 kr
Første etasje 470 andeler 7 600 kr
Første etasje 310 andeler 5 000 kr
Første etasje 220 andeler 3 600 kr

Summene er cirkasummer. Den endelige summen kan avvike med noen få kroner.

Restfinansiering fasaderehabilitering

Styret hadde opprinnelig foreslått større ekstraordinære innbetalinger i både Blindernveien 2 og Blindernveien 4. Det var ikke stort nok flertall for forslaget i Blindernveien 4, mens i Blindernveien 2 stemte mer enn ⅔ for forslaget. Summen for Blindernveien 2 ble derfor justert slik at vi får jevnet ut forskjellen i egenkapital mellom sameiene.

Vedtakene på årsmøtet kan bety at fellesutgiftene må heves noe for å kunne betjene større lån enn planlagt. Dette vil først bli avklart ved utgangen av 2014, når alle eventuelle uforutsette utgifter knyttet til rehabiliteringen er klare. Styret vil forsøke å unngå fellesutgiftene.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.