Framdriftsplan for fasaderehabiliteringen

Thorendal har laget en revidert framdriftsplan for fasaderehabiliteringen.

Planen vil bli fortløpende justert.

Blindernveien 2

  • Før uke 10: Ta mål av alle vinduer, fjerne skifer nederst på veggene.
  • Uke 10-11: Rigging/stillas
  • Uke 12-29: Fasadearbeider
  • Uke 15-27: Vindusutskifting
  • Uke 30-31: Nedrigging/stillas

Blindernveien 4

  • Før uke 23: Ta mål av alle vinduer, fjerne skifer nederst på veggene.
  • Uke 23-24: Rigging/stillas
  • Uke 25-41: Fasadearbeider
  • Uke 25-27 og 31-39: Vindusutskifting
  • Uke 42-43: Nedrigging/stillas

Detaljert framdriftsplan.

Riggområde

Riggplass = brakker for arbeiderne (avhengig av kloakk).

Lagerplassene vil bl.a. bli brukt til lagring av vinduer (avhengig av enkel tilkomst).

riggplass

 

Stillasplan

Det vil bli satt opp stillaser rundt halvparten av hver blokk om gangen. Fordelen er at stillasene blir stående i kortere tid, slik at belastningen for hver enkelt blir redusert.

stillas

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.