Tag Archives: Vaskeri

Innføring av betaling for tørkeskapene i vaskeriene

Vaskeriene i Blindernveien 2 og 4 går med underskudd, og driften av vaskeriene blir altså subsidiert av sameiene. Styret har som mål at vaskeriene skal være selvfinansierende. Styret har gått gjennom regnskapene for vaskeriene de siste årene, og ser at de største utgiftspostene er strøm og reparasjoner. Strømkostnadene knytter seg i stor grad til tørkeskapene, […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.