Tag Archives: varmtvann

Avregning av varme og varmtvann

Styret har fått foreløpige avregninger for varme og varmtvann. Utbedringene av varmeanlegget og en mild vinter har ført til at de fleste seksjonseierne har penger til gode. 68 seksjonseiere vil få tilbake penger. 8 seksjonseiere går i null. 12 seksjonseiere får baksmell. Husk at du selv kan velge hvor mye du vil betale for varme […]

Feil på strømnettet

Jordfeilbryterne i Blindernveien 2 og 4 har slått ut flere ganger de siste dagene. Dette har ført til at varmtvannet har blitt borte og at radiatorne har blitt kalde. Onsdag 2. januar ble problemene helt prekære, og sikringene i både fyrrom, hovedtavle og seksjonseiernes underfordelere ble slått ut av jordfeil. Alle feil ble så vidt vi vet rettet […]

Info frå styret, november 2011

Utskiftingar i fyrrommet Viktig informasjon Sirkulasjonspumpene for radiatoranlegget er i ferd med å bli skifta. Medan sirkulasjonspumpene blir skifta blir halvparten av radiatorane kopla ut minst ei natt. Alle må ha minst ein elektrisk omn for å varme leilegheita medan skiftinga pågår. Den elektriske omnen bør stå på gjennom natta. Tidspunkt for skifting: Blindernveien 2: […]

VVS-oppgraderinger og videre arbeid med radiatorene

Det blir gjort arbeid på både radiatorene, radiatoranlegget og forbruksvannet (varmtvann fra kranene og i dusjen) ut oktober. Radiatoroppfølging Noen få beboere har meldt fra om lekkasjer, manglende varme eller andre problemer etter at radiatorventilene ble skiftet. Rørmontasje kommer tirsdag 18. oktober kl 12 og utover for å se på problemene. Dersom du har meldt […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.