Tag Archives: underfordeler

Utskifting av sikringsskapene ferdig i juni

Utskiftingen av sikringsskapene drar fremdeles ut i tid, men styret håper at utskiftingen vil være ferdig før juni er omme. Sinus Elektro har som mål å være ferdig i Blindernveien 4 innen 20. mai 2011 Blindernveien 2 innen 20. juni 2011 Per 1. mai er det skiftet sikringsskap i 1.-4. etasje i Blindernveien 4, og […]

Utskiftingen av sikringsskapene er forsinket

Utskiftingen av hovedtavlene, vaskeritavlene og seksjonseiernes underfordelere har blitt et par måneder forsinket. Sinus Elektro regner med at alt arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av april. Hovedtavlene i både Blindernveien 2 og 4 er skiftet. Sikringsskapene i fyrrommet i nr 2 er skiftet, og vil bli skiftet i nr 4 fredag 4. mars. Vaskeritavlene […]

Vedlikeholdsarbeid høst 2010 / vinter 2011

De elektriske oppgraderingene har blitt en del forsinket p.g.a. uforutsett mye arbeid med varmekabler i nedløpsrørene + montering av varmematter på toppbalkongene. Utskiftingen av seksjonseiernes underfordelere er derfor blitt skjøvet på til februar 2011. Underfordelerne blir skiftet i Blindernveien 4 først, deretter Blindernveien 2. Tidspunktene vil endre seg, dette er en foreløpig oversikt. Utskifting av […]

Tilbud til seksjonseierne om utskifting av underfordeler (sikringsskap)

Oppdatering 10. august: Nesten alle seksjonseierne har takket ja til tilbudet.

Info frå styret 13. juni

Info frå styret 16. mars

Det nye styret har hatt fyrste styremøte, og dette er dei viktigaste sakene vi vil arbeide med i året som kjem: Entrédører: Utskiftinga av entrédørene startar i veke 12. Slusedører: Vi forsøker å justere dørene, slik at dei ikkje skal vere så tunge å opne. Toppbalkongane: Det har vore problem med lekkasje o.a. med dei […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.