Tag Archives: sikringsskap

El-tilsynet har godkjent anlegget vårt

Elektrisitetstilsynet var på kontroll i sameiene i begynnelsen av september. De fant ingen feil eller mangler, og hele anlegget ble godkjent. Sameiene ble trukket ut til stikkprøvekontroll, der El-tilsynet bl.a. skulle kontrollere arbeidet som er gjort på hovedtavlene. De kontrollerte i tillegg vaskeritavlene og enkelte underfordelere (seksjonseiernes sikringsskap). Spenningen ble kontrollert, jordfeilbrytere ettersett og mye […]

Utskifting av sikringsskapene ferdig i juni

Utskiftingen av sikringsskapene drar fremdeles ut i tid, men styret håper at utskiftingen vil være ferdig før juni er omme. Sinus Elektro har som mål å være ferdig i Blindernveien 4 innen 20. mai 2011 Blindernveien 2 innen 20. juni 2011 Per 1. mai er det skiftet sikringsskap i 1.-4. etasje i Blindernveien 4, og […]

Utskiftingen av sikringsskapene er forsinket

Utskiftingen av hovedtavlene, vaskeritavlene og seksjonseiernes underfordelere har blitt et par måneder forsinket. Sinus Elektro regner med at alt arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av april. Hovedtavlene i både Blindernveien 2 og 4 er skiftet. Sikringsskapene i fyrrommet i nr 2 er skiftet, og vil bli skiftet i nr 4 fredag 4. mars. Vaskeritavlene […]

Vedlikeholdsarbeid høst 2010 / vinter 2011

De elektriske oppgraderingene har blitt en del forsinket p.g.a. uforutsett mye arbeid med varmekabler i nedløpsrørene + montering av varmematter på toppbalkongene. Utskiftingen av seksjonseiernes underfordelere er derfor blitt skjøvet på til februar 2011. Underfordelerne blir skiftet i Blindernveien 4 først, deretter Blindernveien 2. Tidspunktene vil endre seg, dette er en foreløpig oversikt. Utskifting av […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.