Tag Archives: radiatorer

Dyrt å bruke fjernvarme fra Hafslund

Oppdatering 30.1.2013: Forbrukerinspektørene på NRK har laget et helt program om fjernvarmepriser, basert på erfaringene våre. Se programmet i Nett-TV.   Det er svært sjelden at styret for sameiene skriver debattinnlegg, men de siste prisjusteringene til Hafslund har ført til at styret har sendt følgende debattinnlegg til Aftenposten: DYRT Å BRUKE FJERNVARME FRA HAFSLUND Hafslund […]

Inspeksjon av radiatorer, VVS, brannsikring m.m.

Sameiene har fått pålegg om å kontrollere VVS-opplegget i samtlige leiligheter. Det har vært svært mange skader de siste årene, og til tross for at det har blitt iverksatt omfattende tiltak for å få bukt med lekkasjeproblemene har det allerede vært to lekkasjer nå i høst. Gjensidige har varslet oss om at forskringspremiene til sameiene […]

Radiatorane blir slått på 27. september

Radiatoranlegget blir slått på torsdag 27. september ca kl 16. Det er viktig at alle: Sjekkar om det har oppstått lekkasjar. Det kan oppstå små skadar når anlegget er delvis nedtappa gjennom sumaren. Luftar radiatorane sine godt dei fyrste dagane slik at vi får skikkeleg varme i heile huset. Slik luftar du ein radiator.

Radiatoranlegget blir slått av ca 15. mai

Radiatoranlegget blir slått av rundt 15. mai, avhengig av utetemperaturene. Radiatorene blir vanligvis slått av helt i begynnelsen av mai. I år slo vi av anlegget 3. mai. Dagen etter ble det satt kulderekord for mai i Oslo, og vi slo derfor anlegget på igjen 5. mai fordi det rett og slett ble for kaldt […]

Spørsmål om varmeregningen?

Alle beboerne i Blindernveien 2 og 4 fikk «baksmell» på varmeregningen i år. Styret har forklart hvorfor i et tidligere oppslag. Styret får mange spørsmål om årsakene til baksmellen. I stedet for å svare på alle spørsmålene fra én og én inviterer vi til «spørsmål og svar i vaskeriet»! Om du har spørsmål om varmeregningen […]

Nytt styringssystem for radiatoranlegget

Det blir montert nytt styringssystem for radiatoranlegget frå måndag 23. januar. Vi reknar med at arbeidet blir avslutta i løpet av fredag 27. januar. Arbeidet kan føre til at det blir korte periodar utan varme i radiatorane på dagtid. Styringssystemet vil gjere at temperaturen på radiatorvatnet går ned når utetemperaturen går opp. Det blir òg […]

Baksmell på varmregningen

Forretnigsfører er i ferd med å sammenstille varmeregnskapet. Regningen kommer 4. februar, men styret vil allerede nå gjøre oppmerksom på at de fleste vil få en relativt høy regning. Varmeregningene vil ligge på mellom 8000 og 25 000 kr per seksjonseier ut over det som allerede er innbetalt à konto. Styret vil understreke at dette […]

Arbeidet i fyrromma er nesten sluttført

Det meste av røyrleggjararbeidet i fyrromma er avslutta, og det vil truleg ikkje bli fleire dagar utan varme i radiatorane. Arbeidet har vore vellukka: Alle sirkulasjonspumpene og ein del av stoppekranene er skifta ut, og anlegget er meir stabilt enn tidlegare. Det blir pumpa meir vatn rundt i anlegget enn tidlegare, og styret håpar at […]

Info frå styret, november 2011

Utskiftingar i fyrrommet Viktig informasjon Sirkulasjonspumpene for radiatoranlegget er i ferd med å bli skifta. Medan sirkulasjonspumpene blir skifta blir halvparten av radiatorane kopla ut minst ei natt. Alle må ha minst ein elektrisk omn for å varme leilegheita medan skiftinga pågår. Den elektriske omnen bør stå på gjennom natta. Tidspunkt for skifting: Blindernveien 2: […]

VVS-oppgraderinger og videre arbeid med radiatorene

Det blir gjort arbeid på både radiatorene, radiatoranlegget og forbruksvannet (varmtvann fra kranene og i dusjen) ut oktober. Radiatoroppfølging Noen få beboere har meldt fra om lekkasjer, manglende varme eller andre problemer etter at radiatorventilene ble skiftet. Rørmontasje kommer tirsdag 18. oktober kl 12 og utover for å se på problemene. Dersom du har meldt […]

Følg med på radiatorene

Radiatoranlegget ble slått på 28./29. september. Anlegget har vært tømt for vann i sommer i forbindelse med utskiftingen av radiatorkranene, og det er derfor noe større sjanse for at det kan oppstå lekkasjer. Meld fra om feil på radiatorene Følg med på radiatorene og rørene i de neste ukene og se etter lekkasjer. Selv små […]

Oppfylling av radiatoranlegget

 Radiatoranleggene skal fylles opp: onsdag 28. september i Blindernveien 2 torsdag 29. september i Blindernveien 4 Dersom du ikke har levert nøkkel til styret allerede MÅ du enten: være hjemme hele dagen fra 9 til 16 levere nøkkel i styrepostkassa innen tirsdag 27. september kl 16 merket med navn, etasje og seksjonsnummer levere nøkkel til […]

Info frå styret, august 2011

Haustdugnad 20.-21. september Det blir dugnad tysdag 20. og onsdag 21. september for å male golva i kjellaren og rydje ute. Styret ber om at alle stiller på éin av dagane. Det kjem påmeldingsliste der du kan skrive deg opp eit par veker før dugnaden. Dugnaden startar kl 18 og blir avslutta mellom 20 og […]

Datoplan for skifting av radiatorventiler

Årsmøtet i sameiene Blindernveien 2 og 4 vedtok i år at alle seksjonseiere blir pålagt å skifte radiatorventiler (radiatorkraner) som er eldre enn 10 år. Radiatorventilene er hver enkelt beboers ansvar, men i og med at det har vært så omfattende lekkasjeproblemer i sameiene de siste månedene, har årsmøtet pålagt samtlige seksjonseiere å skifte gamle […]

Utskifting av radiatorventiler i juni og juli

Årsmøtet i sameiene Blindernveien 2 og 4 vedtok i år at alle seksjonseiere blir pålagt å skifte radiatorventiler (radiatorkraner) som er eldre enn 10 år. Radiatorventilene er hver enkelt beboers ansvar, men i og med at det har vært så omfattende lekkasjeproblemer i sameiene de siste månedene, har årsmøtet pålagt samtlige seksjonseiere å skifte gamle […]

Varmtvatnet blir kopla ut nokre timar 14.-17. mars

På grunn av arbeid på fjernvarmeanlegget blir varmtvatnet kopla ut i nokre timar. Blindernveien 2: måndag 14. mars 2011 og tysdag 15. mars frå kl 08.30. Blindernveien 4: torsdag 17. mars frå kl 8.30. Det blir montert nye skoldeventilar slik at vi skal unngå problem med for høg temperatur på forbruksvatnet. Før jul gjekk det ut […]

Problem med radiatorane i B2

Fredag 4. mars oppstod det ein feil på radiatoranlegget i Blindernveien 2. Feilen vil føre til lågt trykk og dårleg sirkulasjon i radiatorane fram til feilen blir utbetra. Dette vil føre til at det blir lite varme i dei øvste etasjane. Det er uklårt kva feilen kjem av, men det ser ut til at det […]

Nye varmefordelingsmålere

Alle radiator- og vannmålerne i Blindernveien 2 og 4 skal skiftes. Se nøyaktige tidspunkt i tabellen nedenfor. Beboerne må være hjemme på utskiftingstidspunktet, eller låne bort nøkkel til nabo eller et styremedlem (heng opp lapp på døra med hvem som har nøkkel), slik at Ista kommer til leiligheten for å gjøre utskiftingen. Det blir varslet […]

Luft radiatorane

Det er viktig at alle luftar radiatorane sine når radiatoranlegget blir slått på, og kvar gong du høyrer «surkling». Utan lufting gjev ikkje radiatorane noko særleg varme, og det blir mindre varme oppover i etasjane. Du må alltid lufte radiatoren etter at varmen er slått på (kvar haust). Dersom du høyrer susing eller klukking i […]

Siste sjanse for varmevlesing i 2010

Ista kjem på avlesing torsdag 3. juni kl 16-21.

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.