Tag Archives: glasstak

Arbeidet på taket er sluttført

Brannventilasjonsanlegget er montert og glasmeisteren har avslutta arbeidet på taket. Det nye glastaket skal vere heilt tett, slik at vi slepp fleire lekkasjar inn i trapperommet. Brannventilasjonsanlegget blir kopla til om eit par veker: Då er alle brannalarmane ferdigmontert, og heile brannvarslingsanlegget blir slått på. Bilete frå arbeidet med monteringa av det nye taket

Montering av brannventilasjon og nytt glastak over trapperommet

Frå måndag 12. mars til fredag 23. mars blir det montert brannventilasjonsanlegg og lagt nytt glastak over trapperommet. Oppdatering 29. mars: Arbeidet er forseinka, og styret har ikkje fått melding frå leverandørane om når anlegget vil bli ferdig. Vi håpar det skjer før påska startar for alvor. Det nye brannventilasjonsystemet vil vere kopla til brannalarmen. […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.