Tag Archives: fjernvarme

Feil på strømnettet

Jordfeilbryterne i Blindernveien 2 og 4 har slått ut flere ganger de siste dagene. Dette har ført til at varmtvannet har blitt borte og at radiatorne har blitt kalde. Onsdag 2. januar ble problemene helt prekære, og sikringene i både fyrrom, hovedtavle og seksjonseiernes underfordelere ble slått ut av jordfeil. Alle feil ble så vidt vi vet rettet […]

Dyrt å bruke fjernvarme fra Hafslund

Oppdatering 30.1.2013: Forbrukerinspektørene på NRK har laget et helt program om fjernvarmepriser, basert på erfaringene våre. Se programmet i Nett-TV.   Det er svært sjelden at styret for sameiene skriver debattinnlegg, men de siste prisjusteringene til Hafslund har ført til at styret har sendt følgende debattinnlegg til Aftenposten: DYRT Å BRUKE FJERNVARME FRA HAFSLUND Hafslund […]

Baksmell på varmregningen

Forretnigsfører er i ferd med å sammenstille varmeregnskapet. Regningen kommer 4. februar, men styret vil allerede nå gjøre oppmerksom på at de fleste vil få en relativt høy regning. Varmeregningene vil ligge på mellom 8000 og 25 000 kr per seksjonseier ut over det som allerede er innbetalt à konto. Styret vil understreke at dette […]

Problemer med varmtvann i B4

En av Hafslunds varmevekslere i kjelleren har blitt skiftet. Den nye varmeveksleren har sannsynligvis ikke god nok kapasitet, og det er trolig derfor det er problemer med å få nok varmtvann i Blindernveien 4. Før jul ble det avdekket at en av Hafslunds varmevekslere i fyrrommet var lekk, og styret bad Hafslund om å skifte […]

Varmtvatnet blir kopla ut nokre timar 14.-17. mars

På grunn av arbeid på fjernvarmeanlegget blir varmtvatnet kopla ut i nokre timar. Blindernveien 2: måndag 14. mars 2011 og tysdag 15. mars frå kl 08.30. Blindernveien 4: torsdag 17. mars frå kl 8.30. Det blir montert nye skoldeventilar slik at vi skal unngå problem med for høg temperatur på forbruksvatnet. Før jul gjekk det ut […]

Feil på fjernvarmeanlegget

Det var feil på Hafslund sin del av fjernvarmeanlegget i slutten av desember 2010. Feilen førte til at det har gått ut svært varmt vatn i tappekranane i leilegheitene og at temperaturen på varmtvatnet har vore svært ustabil. Feilen var mest alvorleg i B4, der det gjekk ut kokande vatn i kranene i éi leilegheit […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.