Tag Archives: entrédør

Info frå styret 13. juni

Info frå styret 16. mars

Det nye styret har hatt fyrste styremøte, og dette er dei viktigaste sakene vi vil arbeide med i året som kjem: Entrédører: Utskiftinga av entrédørene startar i veke 12. Slusedører: Vi forsøker å justere dørene, slik at dei ikkje skal vere så tunge å opne. Toppbalkongane: Det har vore problem med lekkasje o.a. med dei […]

Montering av bestilte entredører

DVS regner med å kunne begynne montering av nye entredører i uke 12.

Branndører til leilighetene

Informasjonen gjelder bare andelseiere med gammel (ikke brannsikret) entredør. Informasjon fra Dør- og vindusspesialisten (DVS): BESTILLINGSSKJEMA: NY DØR TIL LEILIGHETEN I SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 – 4 DVS ENTREPRENØR AS er blitt anmodet om å utarbeide bestillingsskjema på utskifting av leilighetsdør. Tilbudet inkluderer demontering og bortkjøring av gammel dør, levering og montering av ny dør i […]

Bestilling av nye entredører

Det vises til tidligere informasjon på årsmøte 2009 vedrørende styrets arbeid med brannvern i Blindernveien 2 og 4. Et av de tiltakene sameiet er blitt pålagt å utbedre av Oslo brann og redningsetat er bytte av slusedører og entredører til godkjente branndører. Sameiet har bekostet nye slusedører, entredørene er hver enkelt seksjonseiers ansvar. De nye […]

Informasjon angående utskiftning av entredører

Det vises til tidligere informasjon vedrørende skifte av entredører. Bestillingen på dørene har blitt forsinket. Dette skyldes i det vesentligste at arbeidet med slusedørene må ferdigstilles først. Dette arbeidet er i den avsluttende fasen. Tilbudet på entredører som er mottatt fra DVS gjelder frem til nyttår, og leveringstiden på dørene er 8 uker. Dette betyr […]

Utskifting av entredører

Brannvesenet har gitt pålegg om at vi må skifte alle dørene i sameiene. Slusedørene er skiftet i Blindernveien 2, og skiftes i Blindernveien 4 i disse dager. I tillegg til slusedørene, må også alle gamle entredører skiftes ut. Det er hengt opp lister i begge sameiene der beboerne kan skrive seg opp for å få […]

Alle gamle entredører må skiftes ut

Alle seksjonseiere som har gamle entredører (d.v.s. de som ikke har skiftet dører de siste årene) må skifte sine dører i høst. De gamle dørene tilfredsstiller ikke brannforeskriftene og skal skiftes med dører som minimum holder 30 minutter med brann og røyk (i kombinasjon med A60-slusedører er dette nok til at brannvesenet vil kunne redde […]

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.